Sevnica, Planina. Po napovedih Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI) in izvajalcev, sevniškega podjetja Gradnje, naj bi bila modernizacija ceste med Planino in Sevnico, ki povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, vendarle končana in odprta za promet. To bo zelo skrajšalo vsakodnevne migracije tistim, ki se iz ene občine v drugo vozijo na delo, pospešila pa bo tudi gospodarski razvoj. Domačini so si za prenovo delno še vedno makadamske in zelo nevarne regionalne ceste prizadevali zelo dolgo. Ker niso bili uslišani, so nekajkrat zagrozili tudi z njeno zaporo. Ko so se dela novembra 2017 na nekaj manj kot dva kilometra dolgem makadamskem odseku ceste končno začela, so si oddahnili. Približno 2,7 milijona evrov vredno naložbo, ki jo bo plačala DRSI, pa bodo po številnih zapletih in zamudi zaključili junija.

Dela so bila izjemno zahtevna, saj so morali zgraditi novo vozišče, večje število premostitvenih objektov in podpornih konstrukcij, utrditi brežine in urediti odvodnjavanje, saj je bila cesta ob vsakem večjem neurju poplavljena. Namestili so tudi varovalne ograje, prometno signalizacijo in drugo cestno opremo. Zaradi obnove je bila cesta Sevnica–Planina vse od novembra 2017 zaprta za ves promet. Domačinom so se dnevne migracije podaljšale za več deset kilometrov. »A ker veš, da bo cesta po obnovi, ki je bila res nujna, ni bilo težko potrpeti. Ob tem pa so bili izvajalci tudi izredno prijazni in so nam takoj, ko je bilo to mogoče, omogočili, da smo se ob določenem času lahko peljali mimo gradbišča in si s tem zelo skrajšali pot,« nam je povedala domačinka, ki se vsak dan na delo vozi s Planine v Sevnico in nazaj ter se veseli prenovljene ceste.