Zavod RS za zaposlovanje med delodajalci z 10 ali več zaposlenimi dvakrat na leto izvaja raziskavo Napovednik zaposlovanja. Med podjetij, ki so jih vključili v aktualno anketiranje, je dobrih 30 odstotkov takšnih, ki menijo, da se bo gospodarska aktivnost v prihodnjih šestih mesecih krepila, dobrih 60 odstotkov vključenih delodajalcev pa ne pričakuje sprememb v obsegu poslovanja. Tretjina je optimistična v napovedih glede povpraševanja po njihovih izdelkih ali storitvah. Po dejavnostih so najbolj optimistični delodajalci, ki poslujejo z nepremičninami.

Največja rast v gradbeništvu

Za prihodnjega pol leta delodajalci napovedujejo 2,6-odstotno rast zaposlenosti. V času anketiranja so delodajalci zaposlovali 658.900 delavcev, za naslednjih šest mesecev pa predvidevajo, da bo njihovo število zraslo na 676.100, kar znaša približno 17.300 novih delovnih mest. Anketirani delodajalci načrtujejo, da bodo v šestih mesecih potrebovali 31.100 novih sodelavcev, deloma zaradi nadomeščanja, deloma pa zaradi povečevanja števila zaposlenih. Največjo rast števila zaposlenih predvidevajo delodajalci iz gradbeništva in poslovanja z nepremičninami. V gradbeništvu je napovedana kar 9,3-odstotna rast zaposlenosti. Optimistične napovedi veljajo tudi za posredovanje kadrov. Za nobeno od dejavnosti pa ni napovedan upad zaposlenosti.

Razpis brez prijav

Napovednik zaposlovanja poleg spodbudnih obetov razkriva tudi, da se skoraj polovica delodajalcev sooča s pomanjkanjem ustreznih kadrov. V skupini velikih delodajalcev se s tovrstnimi težavami srečujeta kar dve tretjini delodajalcev. Med poklici, pri katerih imajo delodajalci najpogosteje težave, so vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, zidarji, varilci, kuharji in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih. Delodajalci, ki so imeli težave pri zaposlovanju, so se v 46 odstotkih primerov soočili s situacijo, ko se na razpisano delovno mesto ni prijavil noben kandidat. Pomanjkanje ustreznih kandidatov so reševali s povečanim obsegom dela že zaposlenih delavcev, prenosom dela na zunanje izvajalce in usposabljanjem zaposlenih.