Ljubljanski mestni svet bo na junijski seji odločal o podelitvi dveh koncesij. Eno bo občina podelila za opravljanje programa pediatrije in eno za opravljanje programa splošne oziroma družinske medicine. Po potrditvi na mestnem svetu bo občina na svoji spletni strani in na portalu za javna naročila objavila javni razpis za podelitev obeh koncesij.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je v skladu s splošnim dogovorom za zdravstvo za leto 2019 namreč sklenil razširiti število programov oziroma timov splošne medicine in pediatrije v ljubljanski mestni občini. In sicer bodo pediatrično dejavnost razširili s štirimi novimi programi, družinsko/splošno medicino pa z 1,2 programa. Ker javni zavod Zdravstveni dom Ljubljana zaradi trenutnih kadrovskih in prostorskih razmer ne more prevzeti teh dodatnih programov, se tudi v zavodu strinjajo, da občina podeli dve koncesiji.

Jeseni v šišenski zdravstveni dom novi pediater

Kot so pojasnili na oddelku za zdravje in socialno varnost, ki ga vodi Tilka Klančar, bo Zdravstveni dom Ljubljana prevzel tri nove programe oziroma time pediatrije. Vendar zaposlili bodo le enega novega pediatra, in sicer v enoti Šiška, kjer želijo time nekoliko razbremeniti. »Do zdaj smo imeli zaposlenih več pediatrov, kot je bilo financiranih programov od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Z dodatnimi programi bo število zaposlenih pediatrov skladno s pogodbeno dogovorjenimi programi z zavodom,« so razložili v zdravstvenem domu.

V Zdravstvenem domu Ljubljana je trenutno zaposlenih 58 pediatrov in 114 družinskih zdravnikov. »V postopku zaposlitve je en družinski zdravnik,« so s podatki postregli na javnem zavodu. K tem je treba prišteti še koncesionarje. In sicer ima ljubljanska občina 29 koncesionarjev na področju splošne oziroma družinske medicine ter štiri na področju pediatrije. Razpis za podelitev še dveh koncesij za pediatrijo je še v teku, so povedali na oddelku za zdravje in socialno varnost.

Potrebe so še vedno velike

Na ljubljanski občini pozdravljajo vsak dodaten program, ki ga bo financiral zavod za zdravstveno zavarovanje, a poudarili so, »da so v Mestni občini Ljubljana potrebe po zdravstvenih programih precej večje«. Kot so pojasnili, je v Ljubljani 230.886 prebivalcev, starejših od 19 let, imajo pa še več kot 122.000 delovnih migrantov. Pri analizi položaja zdravstvene oskrbe v Ljubljani je po mnenju oddelka za zdravje in socialno varnost treba upoštevati tudi »zelo slabo preskrbljenost s primarnim zdravstvenim varstvom v devetih primestnih občinah. Primanjkuje jim okrog 10 programov splošne/družinske medicine«. »Mnogi od vseh naštetih, ki niso prebivalci Mestne občine Ljubljana, koristijo zdravstvene storitve pri naših izvajalci, tako da je ob trenutnem stanju 142,2 programa splošne medicine pomanjkanje zelo veliko, lahko ga ocenimo na več deset programov,« so pojasnili na občinskem oddelku.

»Prav tako je velik problem pri preskrbljenosti s pediatričnimi storitvami: pediatre v Ljubljani obiskujejo iz vseh primestnih občin, saj imajo pediatra le v občini Medvode in nikjer drugje. Po naši oceni bi potrebovali dodatno več kot 10 pediatrov,« so priznali na občinskem oddelku za zdravje. Poudariti je treba, da v Zdravstvenem domu Ljubljana še pet pediatrov sprejema nove paciente, pri družinskih zdravnikih pa imajo trenutno zapolnjene vse zmogljivosti, so sporočili iz zdravstvenega doma. Zaradi vsega navedenega na magistratu pričakujejo dodatno širitev zdravstvenih programov v Ljubljani.