Ne razstavo, ki bo potovala od muzeja do muzeja, kot je bilo v navadi doslej, pač pa zaokrožene vsebine v vsakem od muzejev, povezane z gorami, so letos v skupnem sodelovanju pripravili v šestih gorenjskih muzejih. Poimenovali so jo Neverjetne gore, pravi direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačen Benedičič. »Že pri izboru teme smo se odločili, da so gore tiste, ki ta prostor zaznamujejo in nas povezujejo. Sprva se je zdela naloga težka. Kmalu smo ugotovili, da ima vsak od šestih muzejev kar nekaj zanimivosti, povezanih s presežki v gorah bodisi v stalnih ali v občasnih razstavah.«

»Zasnovali smo Gorenjsko muzejsko-planinsko transverzalo, ki od enega muzeja do drugega vodi čez hribe,« pravi Jelena Justin iz Gorenjskega muzeja Kranj. »Pot razen na nekaterih delih ni posebej zahtevna. Začne se v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in od tam po hribih in dolinah, kjer so muzeji, vodi proti vzhodu do Jesenic, Tržiča, Kranja in Kamnika in se zaključi v Škofji Loki,« opisuje Justinova. »Mnogi se je verjetno ne bodo lotevali v enem kosu, ampak bodo to bolj izleti ob koncih tedna,« napoveduje in opozarja, da je si je s 23 gorskimi žigi in šestimi muzejskimi možno priboriti tudi nagrade. Pot bogatijo tudi zakladi tako imenovanega geolova, pri katerem obiskovalci gora zaklade iščejo s pomočjo GPS-sledi.

»V Planinski zvezi Slovenije pozdravljamo povezovanje gora in kulturen dediščine,« je poudaril podpredsednik te zveze Miro Eržen. »Pomembno pa je tudi, da transverzala vodi po hribih, ki so manj obljudeni in nekoliko proč od triglavskega pogorja, kar je povsem skladno z usmerjanjem obiska, za katerega si prizadevamo tudi v zvezi,« je še dejal.