Predmet javnega razpisa so zapadle terjatve do 66 pravnih oseb, ki izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov, so pojasnili na DUTB. Kupca zanje so začeli iskati aprila, ko so kot zadnji rok za oddajo ponudb določili 3. junij.

Za prodajo so se odločili na podlagi ocene, da bodo s tovrstnim načinom unovčevanja dosegli boljše poplačilo kot z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev. Glavnina portfelja je namreč zavarovana s poroštvi, ki predstavljajo potencial z vidika poplačil.

Zainteresirani morajo v ponudbi navesti tudi identiteto končnega lastnika ponudnika

Kot so na DUTB aprila objavili na spletni strani, morajo zainteresirani v ponudbi med drugim navesti identiteto končnega lastnika ponudnika, opis namena za odkup terjatev, izjavo, da ima vsa interna ali druga dovoljenja za podajo zavezujoče ponudbe, kratek opis dejavnosti, s katero se ukvarja in in osnovne finančne podatke.

Ponudnik mora predložiti tudi izjavo o okoliščinah finančnega odkupa in načinu financiranja odkupa, v kateri mora med drugim opisati način financiranja odkupa, konkretno predstaviti dejanski izvor sredstev za odkup (vključno z višino financiranja iz lastnih sredstev ter iz kredita, pridobljenega od tretjih oseb (banke itd.), podrobno pa mora opisati način financiranja odkupa terjatev ter dinamiko plačil.