Vlada je namreč 27. decembra s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije podpisala sporazumom o razreševanju strokovnih zahtev, s katerim se je zavezala, da bo v 60 dneh po podpisu v zakonodajni postopek vložila predlog spremembe zakona o organiziranosti in delu v policiji in ustrezneje uredila področje obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Veljavni zakon namreč trenutno določa, da policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje, policija obvezno dodatno pokojninsko zavaruje in jih uvrsti v tretjo skupino delovnih mest poklicnega zavarovanja. Danes sprejeta sprememba zakona pa bo te policiste uvrstila v peto skupino. Pri tem bo konkretna delovna mesta in skupino dodatnega pokojninskega zavarovanja določil minister za notranje zadeve v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest. Sprememba zakona se sicer nanaša na okoli 250 delovnih mest policistov.