Že januarja lani je vrhovno sodišče zavrnilo revizijo sodbe upravnega sodišča, ki so jo zahtevali na gospodarskem ministrstvu. Tako direktor Agencije za varstvo konkurence (AVK) Andrej Matvoz kot minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek sta namreč poskušala razveljaviti sodbo upravnega sodišča, ki je presodilo, da je odločba gospodarskega ministra o tem, da je najprimernejši kandidat za direktorja AVK Andrej Matvoz, nezakonita. Vrhovno sodišče je zdaj zavrnilo tudi Matvozovo zahtevo za revizijo. Na odločitve, ki jih je sprejel svet AVK, to ne vpliva.

Matvoz: Odločba o imenovanju je pravnomočna

Sodišče se je sicer opredelilo zgolj do sodbe upravnega sodišča, ne pa do dela Matvoza in načina njegovega imenovanja v državnem zboru. Direktorja AVK namreč imenuje državni zbor na predlog vlade. Minister za gospodarstvo pa vladi predlaga kandidata, ki ga izbere na javnem razpisu. Državni zbor je tako Matvoza imenoval na mesto direktorja AVK za pet let in ta odločitev ni bila izpodbijana. »Odločba o imenovanju je pravnomočna,« je poudaril Matvoz. Pred upravnim sodiščem je neizbrani kandidat za direktorja AVK Damjan Matičič izpodbijal odločbo ministra Počivalška o tem, da je Matvoz najprimernejši kandidat, sodišče pa je ugotovilo, da bi moral minister Počivalšek v tej odločbi svojo odločitev pojasniti, a tega ni storil.

Minister Počivalšek je sicer ukrepal že aprila lani, ko je vrhovno sodišče zavrnilo njegovo zahtevo za revizijo, in pozval Matvoza k odstopu. »Direktorja ne bomo ponovno pozvali k odstopu, saj je minister to storil že lani. Direktor je ministru obljubil, da bo v primeru neuspešne revizije odločitve upravnega sodišča odstopil sam. Pričakujemo, da bo obljubo držal,« so dodali na ministrstvu.

Bodo pa z ministrstva ponovno pisali svetu AVK in ga »seznanili, da odločitev vrhovnega sodišča na novo postavlja prakso imenovanja direktorja«, so dodali. Svet AVK je namreč edini, ki lahko razreši direktorja AVK, in sicer: če to direktor sam zahteva, če izgubi zmožnost za opravljanje dela, krši obveznost varovanja zaupnih podatkov ali poslovnik agencije, če ne izpolnjuje zakonskih pogojev za imenovanje oziroma če svoje naloge opravlja nevestno ali nestrokovno.

Morda zakon prinaša novo možnost

Ker je AVK neodvisen organ, se ministrstvo do direktorjevega dela ne sme opredeljevati. Je pa vendarle pomenljivo, da je Počivalšek v preteklosti prek vlade od sveta AVK zahteval, naj predčasno razreši Matvoza zaradi nestrokovnosti. Svet AVK tega ni storil, saj ni ugotovil, da bi direktor delo opravljal nestrokovno. Tudi Matvoz je včeraj poudaril, da ne bo odstopil, ker sodišče ni ugotavljalo njegove strokovnosti.

Medtem pa je še vedno odprta možnost, ki bi v prihodnosti omogočila lažjo razrešitev direktorjev AVK. Na ministrstvu so v spremembah zakona o omejevanju preprečevanja konkurence predvideli tudi novo možnost odstavitve direktorja AVK. »Direktorja bo mogoče predčasno razrešiti tudi, če bo s pravnomočno sodno odločbo po imenovanju ugotovljena nezakonitost javnega natečaja ali izbirnega postopka ali če bo ugotovljeno, da v času javnega natečaja ali izbirnega postopka ni izpolnjeval pogojev za imenovanje.« Potemtakem bi ministrstvo preprosto razveljavilo odločbo o izbiri direktorja AVK, državni zbor pa odločbo o imenovanju.

Ta predlog udejanja vse napore ministra, da bi razrešil direktorja AVK, a s tem bi Slovenija postala unikum v Evropi. Na ministrstvu trenutno preučujejo pripombe, ki so jih prejeli med javno obravnavo; zainteresirana javnost je njihov predlog, milo rečeno, raztrgala.