Obveščamo vas namreč, da je državni sekretar na ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Marko Maver in ne Milan Maver, kot ste zapisali. Ko je državni sekretar Marko Maver sprejel predstavnike Sindikata kmetov Slovenije po njihovem protestu pred poslopjem MOP, je prisluhnil njihovim težavam in zahtevam po izrednem odstrelu zveri na ogroženih območjih. Predstavnikom sindikata je državni sekretar povedal, da je izredni odstrel zveri na ogroženih območjih možen samo, če so izpolnjeni pogoji za to, in da ga lahko predlagajo, če gre za ponavljajoče škode istega tropa.

Maja Cestnik, vodja službe za odnose z javnostmi ministrstva za okolje in prostor (MOP)