Osnovnošolski učbeniki in delovni zvezki bodo po novem brezplačni tudi za učence drugih razredov. Doslej je bilo učno gradivo brezplačno za prvošolce. »S tem uresničujemo koalicijsko zavezo, da bo prva triada brezplačna,« je danes, ko je bil objavljen spremenjeni pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, povedal minister za izobraževanje Jernej Pikalo. Učno gradivo za tretji razred naj bi postalo brezplačno čez leto dni.

Denarja še vedno premalo

Denar za učbenike in delovne zvezke prispeva država – za druge razrede bo namenila štirideset evrov na učenca, za prvošolce pa, kot že doslej, po trideset evrov. Med šolniki je bilo sicer že doslej slišati očitke, da je denarja za učbenike in delovne zvezke premalo. »To predstavlja problem, saj je s to vsoto nemogoče pokriti kaj več kot najosnovnejši komplet delovnih zvezkov, na primer za matematiko in slovenščino, za kakšno berilo in učbenik pa je denarja že premalo,« je danes v odgovoru na naša vprašanja zapisala knjižničarka iz ene od osnovnih šol na Štajerskem, ki je skrbnica učbeniškega sklada na šoli.

Hiter pregled cen učnega gradiva, ki ga ponujajo založbe, res pokaže, da se cene gibljejo okoli petnajst evrov za posamezno knjigo. Kot je znano, učbenike izbirajo učitelji, s sredstvi, ki jih namenja ministrstvo, pa jih kupuje šola. Knjižničarka nas je opozorila tudi, da so spremembe pravilnika zelo pozne; bliža se konec šolskega leta in šole bi že morale vedeti, kakšno gradivo lahko načrtujejo za drugošolce v prihodnjem šolskem letu.

Pred sprejemom novega pravilnika so bila na ministrstvo naslovljena še opozorila, da je tudi štirideset evrov za učence drugih razredov premalo. Poleg tega pa še, da država premalo denarja namenja za učbenike v višjih razredih, ki si jih učenci izposojajo iz učbeniškega sklada. Tega sklada šole zato ne morejo sproti obnavljati in po več letih uporabe – knjige prehajajo iz rok v roke – je učno gradivo že povsem obrabljeno. Minister Pikalo je danes dejal, da se za prve razrede priporoča, da bi učno gradivo učitelji pripravljali sami, zagovarjal pa je tudi izmenjavo učnega gradiva med učitelji. Kritiki sistema individualnih učnih gradiv odgovarjajo, da gradivo, ki ga pripravljajo učitelji, ni strokovno recenzirano.

Nepregledni trg učbenikov

Prodaja učbenikov osnovnim šolam, v katerih se šola okoli 180.000 otrok, je za nekatere knjižne založbe osrednji vir dohodka, so nas opozorili poznavalci tega tržnega segmenta. Tudi založbe imajo tako velik interes po zviševanju sredstev, ki jih država namenja za učbenike in druga gradiva. Kaže pa, da trg učbenikov v Sloveniji ni docela pregleden. Na naše vprašanje ministrstvu za izobraževanje, koliko šol uporablja katerega od predpisanih učbenikov za posamezne predmete, nismo dobili odgovora. Prejeli smo zgolj pojasnilo, da trenutno ti podatki niso dostopni. Spletna aplikacija trubar, ki bi pridobitev podatkov (teoretično) omogočala, namreč že nekaj časa ne deluje, kot je bila zamišljena; podatki o uporabi učbenikov v učbeniških skladih prek sistema Cobiss pa naj bi bili dostopni šele jeseni. Res pa je, da veliko šol seznam učbenikov, ki jih uporabljajo, javno objavlja na svojih spletnih straneh.