Nedavno globalno poročilo družbe Kaspersky Lab z naslovom Pospravljanje digitalnega nereda v podjetjih razkriva številne povezave med ustvarjanjem digitalnega nereda na delovnem mestu in vsakodnevnimi navadami ljudi, kot je denimo skrb za pospravljen hladilnik. Poročilo tako poudarja, da 88 odstotkov tistih, ki poskrbijo za urejen hladilnik pred dopustom, enako stori tudi z datotekami na delovnem mestu.

Veliko varnostno tveganje

Izraz digitalni nered se nanaša na datoteke, dokumente in podatke, ki jih zaposleni ustvarijo na delovnem mestu, podjetje pa nima popolnega pregleda ali nadzora nad tem, kako so shranjeni in kdo lahko do njih dostopa. Tako digitalni nered pomeni veliko varnostno tveganje podjetja. Poročilo kaže, da 72 odstotkov zaposlenih na delovnem mestu shranjuje dokumente, ki vsebujejo osebne ali občutljive podatke.

Kdo je odgovoren?

Tri četrtine zaposlenih meni, da sami niso odgovorni. Prepričani so, da morajo vodje ter strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in informacijsko varnost v podjetju poskrbeti za ustrezne pravice dostopa do elektronske pošte, datotek in dokumentov. Čeprav strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in informacijsko varnost lahko nadzirajo pravice za dostop do dokumentov in map zaposlenih, še vedno obstaja možnost človeške napake. Na primer, zaposleni lahko po nesreči ali celo namenoma posredujejo podatke za dostop svojim službenim kolegom ali ljudem zunaj organizacije ter zaobidejo IT-skrbnike z novimi orodji za sodelovanje. Zaradi ustvarjanja in sodelovanja pri pripravi številnih dokumentov morajo tudi zaposleni prevzeti odgovornost za nastanek digitalnega nereda. zm