Kranjskogorski župan Janez Hrovat ni kriv, je danes odločilo kranjsko okrožno sodišče. Obtožnica mu je očitala preprečevanje uradnega dejanja uradni osebi. »Če ne bi bil župan, se ne bi znašel na sodišču,« je prepričan Hrovat.

Incident seže dobri dve leti nazaj. Takrat so se Kranjskogorci namenili očistiti pot v Malo Pišnico, ki poteka po Triglavskem narodnem parku, a je zaradi nevarnosti že desetletja zaprta. Prostovoljci, ki jih je k akciji pozival tudi župan, so se je lotili kljub manjkajočim soglasjem, ki so potrebna znotraj TNP. Delo so jim želeli preprečiti nadzorniki TNP, ki so jih že pred akcijo opozarjali na manjkajoča soglasja, a ker opozoril niso upoštevali, so prekršek obravnavali na tereni. Med tem pa je eden od njih padel s poti po brežini, ker naj bi ga odrinil Hrovat. Utrpel je lahke poškodbe.

Sodnica Marjeta Dvornik je tožilstvu očitala nasprotujoče si trditve in opozorila, da med pooblastili nadzornikov parka ni preprečevanja nadaljevanja del prostovoljcem, zaradi česar naj bi Hrovat po mnenju tožilstva odrinil nadzornika. Ali so bili v dogajanju znaki kakšnega drugega kaznivega dejanja, kot je maščevanje, napad na uradno osebo ali grožnje, pa sodišče, kot je dejala, ni ugotavljalo. Tožilka Lea Martinjak je napovedala pritožbo. Predlagala je pogojno obsodbo 10 mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. »Nosilec javne funkcije bi morali biti zgled drugim. Pred posegom v okolje bi moral pridobiti vsa soglasja in upoštevati navodila, ne pa jih kršiti in k temu ščuvati še ostale udeležence akcije,« je opozorila.