Kranjski mestni svetniki, ki so marca izglasovali podporo takratnemu kandidatu za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj Tomažu Krišlju, so mu jo na sredinem ponovnem glasovanju odrekli. »Razlog za ponovno glasovanje je, da mora mestni svet za sprejem kvalitetnih odločitev razpolagati z vsemi informaciji in dejstvi, ki pomembno vplivajo na zakonitost in legitimnost sprejetih odločitev. Menimo, da Tomaž Krišelj ob podaji soglasja 20. marca ni izpolnjeval pogojev za imenovanje na mesto direktorja javnega zavoda GARS Kranj. Posledično je po našem mnenju nezakonit tudi sklep o njegovem imenovanju,« je v gradivo za mestne svetnike zapisal župan Matjaž Rakovec. Krišelj dogajanja še ne more komentirati, saj ga mestni svet s svojo odločitvijo danes dopoldne še ni seznanil.

Junija razpisan prvi narok na sodišču

Potem ko so svetniki marca Krišlja potrdili za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj do leta 2023, so po besedah župana na MO Kranj v vednost prejeli tožbo, vloženo na delovno in socialno sodišče. Vložil jo je eden od neizbranih kandidatov za direktorja, ki je pritožbo vložil tudi pri komisiji za preprečevanje korupcije. »Vsebina teh dokumentov se nanaša na očitane hude postopkovne nepravilnosti pri izbiri direktorja,« opozarja Rakovec.

Delovno in socialno sodišče po besedah zastopnice tožnika, odvetnice Nine Globočnik, še ni odločilo o tožbi, prvi narok je po njenih besedah razpisan za začetek prihodnjega meseca. Prav tako na pritožbo, pravi Globočnikova, še ni odgovorila komisija za preprečevanje korupcije. »Mestni svet se je odločil pravilno, ko ni podprl kandidature gospoda Krišlja. Kajti v postopku so bile narejene številne nepravilnosti. V komisi za izbiro je sodeloval gimnazijski, osebni in strankarski prijatelj izbranega kandidata. Točkovanje izpolnjevanja pogojev je bilo narejeno po prejemu vlog na razpis in je bilo torej prilagojeno že vnaprej izbranemu kandidatu. Obenem pa pri točkovanju sploh niso upoštevali razgovora,« opisuje odvetnica. »Napake pa so bile narejene tudi po vsebini, saj izbrani kandidat za direktorja Tomaž Krišelj ni izpolnjeval razpisnih pogojev, komisija pa tega ni preverjala,« je pojasnila.

Brez Krišljevega odgovora na tožbo

Informacije o tem, ali Krišelj izpolnjuje razpisne pogoje za zasedbo mesta direktorja, je po seznanitvi z očitki začela zbirati tudi mestna uprava, poudarja Rakovec. »Urad za tehnične zadeve je pridobil mnenje Uprave RS za zaščito in reševanje, v katerem navaja, da po njenem mnenju opravljanje storitev zunanjega ponudnika informacijskih storitev, ki jih je kandidat navedel, ni mogoče šteti kot operativne delovne izkušnje na področju zaščite in reševanja. Te pa so bile osnovni pogoj za zasedbo razpisanega delovnega mesta,« povzema župan.

Glede na očitke iz tožbe je MO Kranj, da bi preverila pravilnost postopka, večkrat po elektronski pošti in telefonu od sveta zavoda zahtevala predložitev celotne dokumentacije o poteku razpisa, a je do zadnje seje še ni dobila. Na seji mestnega sveta so nekateri svetniki opozarjali, da gradivo za odločanje o Krišlju ni celovito, saj obsega samo dokumente, ki mu niso v prid, njegovega odgovora na tožbo s pojasnili o izpolnjevanju pogojev skladno s starim odlokom o Gasilsko reševalni službi Kranj pa ne. Podžupan MO Kranj Janez Černe pa je po seji zavrnil očitke, češ da so zapleti z imenovanjem Krišlja za direktorja Gasilsko reševalne službe Kranj politično podprti.