Čeprav je Mestna občina Ljubljana že konec lanskega decembra »krstila« novo zapornico na Glinščici pri Poti Roberta Blinca, te naprave še ni predala v upravljanje direkciji za vode. Na slednji so pojasnili, da zapornice še niso prevzeli, ker niso izpolnjeni vsi pogoji za prevzem. »Gre predvsem za tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za nemoteno in varno upravljanje zapornic.« Kateri pogoji še niso bili izvedeni, da bi občina lahko zapornico predala v upravljanje državi, nam na magistratu včeraj niso pojasnili.

Ko bo prenos z občine na direkcijo za vode končan, bo zapornico upravljal državni koncesionar za izvajanje državne javne službe urejanja voda VGP Hidrotehnik iz Ljubljane, so povedali na direkciji. Ker zapornice še niso prevzeli, nimajo podatka, koliko bo znašal letni strošek upravljanja.

Nova zapornica na Glinščici je sicer avtomatska, kar pomeni, da ko senzorji zaznajo prevelik pretok vode, se zapornica avtomatsko spusti. Če bi se to zgodilo v trenutku, ko bi bil izpad elektrike, bi bilo zapornico mogoče spustiti tudi ročno.

Gradnjo te zapornice in drugih protipoplavnih ukrepov na območju zadrževalnika Brdnikova je financirala ljubljanska občina, čeprav je to naloga države. Zanje je porabila dobrih pet milijonov evrov. Kot je ob predstavitvi zapornice povedal vodja ljubljanskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet David Polutnik, so izvedeni ukrepi velika pridobitev za Ljubljano. Če bi bili ti ukrepi izvedeni že pred letom 2010, bi po Polutnikovem pojasnilu Rožno dolino zavarovali pred takratnimi visokimi poplavnimi vodami.

Direkcija za vode na območju Mestne občine Ljubljana upravlja še tri zapornične objekte, in sicer Bokalški jez ter zapornici na Ambroževem trgu in v Gruberjevem prekopu. Koliko direkcijo stane upravljanje in tudi vzdrževanje teh zapornic, nam niso odgovorili. Povedali so le, da je višina teh stroškov odvisna od obsega vzdrževalnih del, ki jih je treba izvesti v posameznem letu. Na vprašanje, ali katera od obstoječih zapornic v upravljanju direkcije potrebuje večjo investicijo ali prenovo, so na direkciji za vode odgovorili: »V pripravi so investicijska vzdrževanja na zaporničnih objektih na Ambroževem trgu in Gruberjevem prekopu.«