Kitajski indeks borze v Šenzenu CSI 300, ki je letos dosegel že 43-odstotni donos, je v zadnjem mesecu izgubil dobrih 13 odstotkov. V maju se je za dobre štiri odstotke spustila tudi donosnost na ameriške državne 10-letne obveznice in se trenutno giblje pod nivojem 2,4-odstotne donosnosti. Če izvzamemo zvišanje carin in različne prepovedi poslovanja, na trgu trenutno prevladuje pozitiven pritisk na cene delniških papirjev na podlagi ugodnih politik ameriške (FED) in evropske (ECB) centralne banke. Poleg tega 2,4-odstotna donosnost na 10-letne ameriške obveznice predstavlja zelo nizek diskont pri cenitvi podjetij, kar pomeni, da tržne cenitve delnic le niso zelo drage.

Na domačih tleh je prejšnji teden svoj poslovni izid objavila Skupina Petrol. Družba je predstavila zelo dobre poslovne rezultate za prvi kvartal letošnjega leta. V prvem četrtletju 2019 je realizirala kosmati poslovni izid v višini 112,1 milijona evrov, kar je za 10 odstotkov bolje kot v enakem lanskem obdobju. EBITDA je porasel za visokih 23 odstotkov, čisti dobiček pa samo za 2 odstotka, kar je posledica slabšega finančnega izida (–9,8 milijona evrov) kot v preteklem letu (–3,8 milijona evrov).

Skupina je prodala za 24 odstotkov več proizvodov iz nafte, za 15 odstotkov več utekočinjenega plina ter za 39 odstotkov več električne energije in za 9 odstotkov več trgovskega blaga. Skupina Petrol posluje na 505 bencinskih servisih doma in v tujini in je v prvem letošnjem kvartalu namenila 15 milijonov evrov za investicije v osnovna sredstva.

Zaradi uspešnega poslovanja se je neto dolg/EBITDA zmanjšal z 2,2 na 2, medtem ko načrt za leto 2019 ostaja nespremenjen. Skupina letos pričakuje 475 milijonov evrov kosmatega poslovnega izida in EBITDA v višini 186,4 milijona evrov ter količnik neto dolg/EBITDA v višini 1,8. Lahko ocenimo, da je bilo poslovanje Skupine Petrol v prvem letošnjem kvartalu več kot uspešno.