Vsekakor smo doživeli fiasko v Bruslju in z ohranitvijo koncesije na Muri lahko MZI pristopi k izdelavi novega energetskega programa in pospeši pripravo koncesijske pogodbe za srednjo Savo. Minister na MOP pa bo moral v red spraviti svoj vrtiček, tudi s kakšnim kadrovskim nadomeščanjem. Če tega ne stori, tudi drugi poskus ne bo uspešen. In zdaj prihajamo do bistva spora med obema ministrstvoma. MOP je pod hudim pritiskom nevladnih okoljskih organizacij. Bralec naj si pogleda koalicijo Volovja reber, DOPS itd. in se zapelje na izlet na Volovjo reber, kjer bo videl zapuščene in zarasle pašnike namesto sožitja naravnih danosti in vetrnih elektrarn. Uspeh nevladnikov na Volovji rebri jim je dal vetra v njihove ideje na Muri, konkretno pa se to izkazuje tudi pri gradnji HE Mokrice.

Upajmo, da bo vlada RS znala umiriti zadeve in tudi povedati, da nam javni interes nalaga gradnjo energetskih objektov z rabo trajnih energetskih virov namesto plačevanja kazni Bruslju za neizpolnjene dane zaveze po podnebnem sporazumu.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost (ZENS)