Sam sem se prelevil iz evroskeptika v evrokritika, kot so se predstavili v stranki Levica. Glede na to, kaj se dogaja v svetu, še posebno s prihodom Kitajske v krog vplivnih in gospodarsko močnih držav, kot so recimo ZDA, Rusija, Japonska in še Indija zraven, je za obstoj Evrope skorajda edina alternativa povezava, kakršna je EU.

Problem je, ker vse te države izkoriščajo svojo gospodarsko moč samo kot sredstvo za nadvlado drugim državam. Lep primer so ZDA in Kitajska. Državljani vseh teh držav in povezav nimajo nobene teže oziroma vpliva, kar dokazuje dejstvo, da je bilo v peticiji proti TTIP zbranih več kot 3 milijone podpisov, pa jih je evropska komisija pod vodstvom Junckerja gladko ignorirala. In takih primerov je bilo kar nekaj, zato državljani v poslanstvo evropskih inštitucij nimamo zaupanja, kar se odraža v nizki volilni udeležbi.

Sicer pa ima volilni sistem EU popolnoma enake hibe kot volilni sistemi držav članic. Menim, da je zelo narobe razumljeno, tako v EU kot v posameznih državah članicah, da je voliti pravica in dolžnost, pri čemer pravico razumejo kot možnost, da enostavno ne volijo. Voliti je predvsem dolžnost vsakega državljana, da tudi on odgovorno sodeluje pri urejanju zadev države, v kateri živi. In neodgovornost mora biti sankcionirana, bodisi finančno ali pa z izgubo volilne pravice. Volitve, ki se jih udeleži manj kot polovica volilnih upravičencev, ne morejo biti legitimne.

Pravico biti izvoljen si narobe tolmačijo tudi poslanci EU ali posameznih držav. Poslanci tako praktično niso odgovorni za nič. Kar se tiče evroposlancev, pa nas večina Evropejcev meni, da gre za sanjsko službo z veliko bonitetami v času mandata in še potem.

Tudi sedanji kandidati, tu mislim predvsem na skupno listo SDS in SLS, so jamstvo, da se v EU ne bo nič spremenilo. Nedavno je bila v Dnevniku objavljena lestvica aktivnosti aktualnih evroposlancev. In evroposlanci omenjene liste so bili krepko v ozadju. Ne vidim nobenega razloga, zakaj bi si isti kandidati te liste zaslužili še en mandat sanjske službe.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki