Ob tem so na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) pojasnili, da nadaljnjih informacij glede postopka obravnave do sprejetja odločitve ne morejo podati.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Horvath je namreč po ponedeljkovi seji sveta Pomurske madžarske samoupravne skupnosti sporočil, da ni odstopil z mesta predsednika skupnosti. Po njegovem mnenju zakon, na katerega se sklicuje KPK glede nezdružljivosti funkcij, za poslance ne velja.

KPK je svoje stališče v primeru nezdružljivosti funkcij Horvatha na svoji spletni strani sicer objavila že pred dnevi. Glede na njegovo ponedeljkovo odločitev, da se ne bo odpovedal nobeni funkciji, za kateri KPK ugotavlja, da sta nezdružljivi, pa bodo na komisiji postopek nadaljevali skladno z zakonom, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Ob tem so navedli 29. člen zakona o integriteti, ki navaja, da v primeru nezdružljivosti funkcij neposredno voljenih funkcionarjev KPK "o svojih ugotovitvah obvesti javnost in svoje ugotovitve objavi na spletnih straneh komisije".

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije sicer predvideva globo za fizične osebe, če v skladu z določbami 26. člena, ki govori o nezdružljivosti opravljanja funkcije, komisije ne obvestijo o opravljanju poklicne ali druge dejavnosti. Prav tako je globa predvidena za osebe, ki ne spoštujejo prepovedi opravljanja dodatne dejavnosti ali pogojev in omejitev, ki mu jih je z odločbo postavila komisija. KPK takih sankcij v svojih današnjih pojasnilih sicer ne omenja.

KPK je pod drobnogled vzela tudi Horvathovo donedavno mesto direktorja podjetja Minta, katerega lastnica je Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost. Ugotovila je, da je bil Horvath zastopnik te gospodarske družbe do aprila letos in da torej v tem primeru "nezdružljivost opravljanja funkcije pri obravnavani osebi ni več podana in je bila odpravljena".

Iz ugotovitev KPK pa vendarle izhaja, da je bilo do aprilskega prenehanja vodenja Minte tudi to v nasprotju z določili zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je to storil prepozno.

Glede na ravnanje Horvatha je KPK tudi začela postopek ugotavljanja nezdružljivosti funkcije vseh poslancev. Ob tem so v KPK opozorili, da niso dolžni ob vsakokratnem nastopu novega DZ samodejno preverjati nezdružljivosti opravljanja funkcij novoizvoljenih poslancev, saj zakon to obveznost nalaga funkcionarjem samim.