Inšpekcija za okolje in naravo državnega inšpektorata za okolje in prostor je podjetju Publikus po požaru v Suhadolah naložila, da mora takoj začeti z izvajanjem ukrepov za preprečevanje onesnaženja okolja in ji o tem poročati do 20. maja.

Poročilo podjetja, ki ga je inšpektorat prejel v ponedeljek, kaže, da je Publikus dan po požaru pri pooblaščenem izvajalcu naročil vzorčenje in analizo meritev podzemne vode. Slednja je pokazala, da požar ni imel negativnih vplivov na podtalnico.

V poročilu v podjetju navajajo tudi, da so pozvali pooblaščene prevzemnike k prevzemu odpadkov, ki jih je zajel požar, ter da potekajo dogovori glede priprave in odvoza testne pošiljke. Vpliv odpadkov na okolje preprečujejo tudi tako, da odpadke balirajo in ovijajo v folijo.

Navedbe Publikusa bo inšpektorat preverjal v nadaljevanju inšpekcijskega postopka. Še vedno velja, da mora podjetje do 20. junija odstraniti 2000 ton odpadkov, ki so goreli, in jih predati pooblaščenemu odstranjevalcu. Do 30. septembra pa mora odstraniti še 7000 ton odpadkov, ki jih skladišči na območju centa za ravnanje z odpadki - tudi te mora predati pooblaščenemu odstranjevalcu, so še zapisali v odgovorih na vprašanja STA.

V centru za ravnanje z odpadki v Suhadolah je pred približno dvema tednoma izbruhnil požar, katerega vzrok še ni znan. Inšpektorji so po ogledu mesta požara med drugim ugotovili, da je Publikus v centru skladiščil okoli 12.000 ton nenevarnih baliranih odpadkov, glede na okoljevarstveno dovoljenje in potrdilo o vpisu v evidenco odpadkov pa je na tem območju dovoljeno skladiščenje 2528 ton nenevarnih odpadkov.