Po odprtju petzvezdičnega hotela InterContinental in začetku gradnje hotelov Atower ter Šumi hotelirska vnema v Ljubljani ne pojenja. Lastnica šišenskega M hotela, družba Sofina, želi povečati število sob, in sicer z dograditvijo dveh dodatnih nadstropij na nižjem delu hotela. Ta ima zdaj štiri nadstropja.

Preden bi lahko gradnjo začela, pa mora Mestna občina Ljubljana spremeniti občinski prostorski načrt. Prostorski načrt sicer že dovoljuje gradnjo dveh novih etaž, vendar pa ima nadzidana stavba pod trenutnimi pogoji lahko poleg pritličja le pet in ne šest etaž, kot si želi Sofina. Družba je zato marca na občinski oddelek za urejanje prostora naslovila prošnjo za spremembo prostorskih pogojev.

Predlagana sprememba prostorskega načrta bo javno razgrnjena in torej na vpogled javnosti do vključno 20. maja, in sicer na spletu in v prostorih oddelka za urejanje prostora na naslovu Poljanska cesta 28 v poslovnem času ter na sedežu Četrtne skupnosti Šiška na naslovu Kebetova ulica 1 v času uradnih ur. V času javne razgrnitve imajo sosedi in drugi občani možnost oddati svoje pripombe in predloge na predlagano spremembo prostorskega načrta, in sicer jo morajo poslati po pošti na naslov oddelka za urejanje prostora ali po elektronski pošti na naslov urbanizem@ljubljana.si.

Pri družbi Sofina smo želeli poizvedeti za več informacij o želeni širitvi hotela, vendar njihovih odgovorov nismo prejeli. Je pa nekaj informacij o načrtovani investiciji dostopnih v dokumentih, ki jih je Sofina morala priložiti prošnji za lokacijsko preveritev. Iz teh dokumentov je razvidno, da v Sofini pričakujejo »nadaljnji stalni porast obiska gostov« v Ljubljani. Pojasnili so, da se prestolnica »razvija v smeri celoletnega poslovnega turizma, kar pomeni v prihodnosti višjo zasedenost hotelov v Ljubljani tudi v mrtvi sezoni. Prav tako postaja mesto Ljubljana močna centralna nastanitvena točka, iz katere se izvajajo dnevni obiski turističnih znamenitosti v Sloveniji, gostje pa prenočujejo v Ljubljani.« Investitor pa je izpostavil tudi, da bo Slovenija v letu 2021 ponovno predsedovala Evropski uniji, »tako da v tem letu pričakujemo še dodaten porast nočitev in zasedenosti«.

Iz dokumentacije je razvidno, da je Sofina novembra 2016 začela prenovo hotela s tremi zvezdicami in ga preuredila v štirizvezdičnega. Prenovo so končali februarja lani. Pred obnovo je imel M hotel 155 sob in 224 ležišč, po prenovi pa ima sob 137 (od tega je 15 apartmajev) in 240 ležišč. »Z nadgradnjo nižjega dela za dve etaži bi izboljšali ponudbo predvsem za zahtevnejše goste, saj bi tako pridobili 20 apartmajev, število ležišč pa povečali za 40,« je razvidno iz javno dostopne dokumentacije.