»Vogalni del Čeligijevega stolpa se je najverjetneje sesedel, seveda zaradi dotrajanosti in neugodnih vremenskih razmer v letošnjem letu,« je sporočil mariborski podžupan in arhitekt Gregor Reichenberg, ko se je pred dnevi del Čeligijevega stolpa, edinega preostalega stolpa severnega mariborskega zidu, sesedel. Še pred desetletjem pa so bile ideje za obnovitev stolpa zelo smele. Tedanje županstvo Franca Kanglerja je načrtovalo, da bi v stolpu zaživel muzej pravne zgodovine, na ogled bi bile mučilne naprave, ob stolpu pa so načrtovali novogradnjo v liniji nekdanjega obzidja. Izvedbo projektne naloge je ustavil mariborski zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je odločno nasprotoval sodobnim prijemom prenove. Tožbeni postopek proti občini pa so sprožili tudi sosedje stolpa.

»Naš projekt je še živ,« zatrjuje Reichenberg, ki je bil skupaj z očetom Bogdanom avtor ideje obnove stolpa: »Sesedanje objekta bi utegnilo sprovocirati postopke, da bi se ga v bližnji prihodnosti vendarle osmislilo.«