Načeloma naj bi bilo parkirnih prostorov za invalide dovolj, takšen je bil na primer tudi občutek, ko smo pred dnevi zapeljali v največje ljubljansko trgovsko središče in so parkirni prostori za invalide večinoma samevali. Toda nedavna raziskava mariborske fakultete za varnostne vede je naš občutek označila kot lažen. Še več, razmere, povezane z neupravičenim parkiranjem na prostorih za invalide, so označili kot skrb zbujajoče, saj je opazovanje 60 parkirnih prostorov na 18 lokacijah v Ljubljani pokazalo, da je bilo na njih kar 63 odstotkov takšnih vozil, ki niso imela ustrezne invalidske karte ali pa je bila celo ponarejena, kar tretjina pa se je za nepravilno parkiranje odločila, čeprav so bili v bližini prosti običajni parkirni prostori.

Nekateri ljudje so prepogosto egoisti, posledic takšnega ravnanja pa se premalo zavedamo. Gre pa tudi za neke vrste uveljavljanja moči in odraz premajhnega medsebojnega spoštovanja. Pomanjkanje strpnosti in tudi solidarnosti. Ker pa smo Slovenci znani, da nas nekaj motivira šele, ko smo kaznovani, se zdi večji nadzor nad neupravičenim parkiranjem nujen, prav tako so zagrožene kazni smešno nizke; trenutna je 80 evrov oziroma ob takojšnjem plačilu polovica zneska. Onkraj luže je na primer kazen približno 200 evrov, ob ponovitvi prekrška je zagrožena celo zaporna kazen.

Jaz tega ne počnem, vas gotovo pravi večina, kljub temu pa je zanimivo, da je največ kršiteljev, med katerimi je kar tri četrtine moških, iz srednjega razreda, kar na neki način ne čudi, saj gre za najširši družbeni razred. Problem je razsežen in simptom stanja v družbi, v kateri posameznik gleda zgolj na svoje koristi in vidi samo svoj cilj. Zato moramo biti glasni, saj gre za nedopustno dejanje, kršiteljem pa nastaviti ogledalo. Nad dejanjem se moramo zgražati, do prekrškarjev pa biti netolerantni.

Življenje je namreč nepredvidljivo in se lahko v delčku sekunde spremeni. Nešteto je namreč zgodb, ko je zjutraj zdrav človek popoldne postal invalid. Zato ne bodimo nesramni in ignorantski ter svojega vozila ne pustimo na njihovem parkirnem prostoru, četudi bomo zaradi tega morali narediti dodaten krog, da bi našli praznega. Predvsem pa ne počnimo nekaj, česar si ne želimo, da bi drugi počeli nam. Ne bodimo kot Steve Jobs. Milijarde na računu namreč ne opravičujejo egoističnih dejanj.