Vodstvo predlaga višjo dividendo, ker je družba lani "poslovala dobro in presegla tako načrtovane rezultate kot rezultate iz predlani". A ker ta presega višino, dogovorjeno v kreditni pogodbi z bankami upnicami in ki za lani znaša 1,28 milijona evrov, kar predstavlja 3,22 centa na delnico, morajo s tem soglašati Gorenjska banka, Abanka in Sberbank.

Preostanek bilančnega dobička, ki je lani dosegel 12,87 milijona evrov, bo ostal nerazporejen. Lastniki Save Turizma, ki je v več kot 99-odstotni lasti družbe Sava, so na skupščini podprli tudi predlog za uskladitev dejavnosti v statutu, izhaja iz današnje objave s spletne strani Ajpesa.

Skupščina se je seznanila še s sklepom sveta delavcev družbe o odpoklicu članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov zaposlenih. Predstavnika zaposlenih v nadzornem svetu sta Gregor Osojnik, ki je zamenjal Antona Vidica, in Tomislav Sabo, ki je dobil nov mandat.