Prilagojeni kosmati dobiček je bil v prvih treh mesecih večji za 10 odstotkov in je dosegel 112,1 milijona evrov, dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA) pa je znašal 46,3 milijona evrov, kar je 23 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.S prodajo naftnih derivatov je skupina ustvaril 37 odstotkov EBITDA, s prodajo trgovskega blaga 16 odstotkov, z energetskimi in okoljskimi sistemi 20 odstotkov, s prodajo utekočinjenega naftnega plina osem odstotkov, s prodajo in trgovanjem z ostalimi energenti pa 15 odstotkov, štiri odstotke pa s proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov.

Petrol je na ravni skupine v prvih treh mesecih prodal 906.500 ton proizvodov iz nafte oz. 24 odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Kot so navedli v poslovnem poročilu, je razlog za rast nižja prodaja ekstra lahkega kurilnega olja, ki se nadomešča s prodajo drugih energentov za ogrevanje.

Prodaja utekočinjenega naftnega plina je znašala 44.200 tisoč ton, kar je 15 odstotkov več kot v enakem obdobju leta 2018, prodaja elektrike pa je bila v prvih treh mesecih leta realizirana v višini 6,3 TWh, prodaja zemeljskega plina pa v višini 5,6 TWh.S prodajo trgovskega blaga je skupina Petrol v prvem trimesečju zabeležila 130,8 milijona evrov prihodkov, kar je devet odstotkov več kot v enakem obdobju leta lani.

Konec marca je skupina Petrol poslovala preko 505 bencinskih servisov, od tega v Sloveniji 319, na Hrvaškem 107, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji 14, v Črni gori 12 in na Kosovu 11.Petrol je izpostavil, da je leta 2019 po 18 mesecih pripravljalnih aktivnosti začel uporabljati nov poslovno-informacijski sistem SAP, z njegovo uvedbo je bila prenovljena tudi vrsta drugih informacijskih rešitev, ki se povezujejo s tem sistemom. Tako so zaživele nove spletne strani in celovito prenovljen portal MojPetrol, s čimer so strankam, kot so zapisali v Petrolu, omogočili boljšo uporabniško izkušnjo.