Celovečerno glasbeno-scensko delo za mešani zbor, inštrumente, elektronsko glasbo in posnete glasove treh igralcev (Boris Cavazza, Polona Vetrih in Aleš Valič) Fauvel '86 je skladatelj in akademik Lojze Lebič napisal spomladi 1986 ob 40-letnici APZ Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani; takrat je zbor vodil Jernej Habjanič. Posnetek tega koncerta so pozneje predvajali na festivalu sodobne glasbe v Opatiji, nato je prah s partiture popihala dirigentka Karmina Šilec leta 2015, ko je spodbudila tudi nov notni natis ter delo kot »choregie« projekt s Carmino Slovenico leta 2016 v celoti izvedla v baselski operi. Za tokratno obuditev dela v celoti pa gre zasluga dirigentki in umetniški vodji APZ Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani Jerici Bukovec.

»Pred dvema letoma sem obiskala skladatelja Lojzeta Lebiča, da bi mi svetoval pri pripravi programa, pa je predlagal, če bi iz Fauvela koncertno izvedli dva stavka. Tisti dan mi je pokazal celotno partituro in preblisnilo me je, da bi to delo izvedli v celoti. Skladatelj se je strinjal in takoj sem začela urejati vse potrebno za izvedbo,« pravi Jerica Bukovec. »Tudi meni osebno je bilo v izziv to delo postaviti na oder, ker ga prej niti nisem poznala.« Zdaj bo to scensko delo zaživelo na odru Gallusove dvorane Cankarjevega doma (CD).

Odmev na družbo

Skladatelja je navdahnila srednjeveška pesnitev Roman de Fauvel (libreto je spisala Jelena Ukmar Lebič), kjer Fauvel predstavlja spoznanje, da konec sveta in zlo ne prideta na krilih vsemogočne zle sile, ampak na ramenih zavisti, škodoželjnosti, pohlepa in drugih grehov človeške narave. »Je že tako, da ne poiščem vedno sam določene teme, ampak ta v meni najde sozvočje. S Fauvelom je bilo tako. Čas osemdesetih let v prejšnjem stoletju so glasbeno že poimenovali postmoderna – kar je pomenilo tudi ponovno odprtost do vsakršnih oblikovnih, kompozicijskih in vsebinskih prijemov,« komentira zdaj skladatelj. »Izvirnik Fauvela – srečanje z njim je bilo naključno – me je pritegnil vsaj s treh strani: po starinskem alegoričnem mišljenju, po dramski pripovedi ter po danosti, da tako kot v izvirniku uporabljam različne jezike, od starofrancoščine do latinščine in slovenščine, in seveda tudi bogastvo različnih kompozicijskih prijemov vse do elektronike.«

Hkrati poudarja, da glasbe in politike zavestno v svojih delih nikoli ni povezoval. »Toda v osemdesetih letih sem bil povsem zavedno tudi sam izpostavljen takratnim političnim pretresom: od smrti predsednika Jugoslavije v začetku 80. let pa vse do maja 1989, ko nam je na Kongresnem trgu v Ljubljani pesnik Tone Pavček bral upanja polno majsko deklaracijo o naši samostojnosti. Fauvel '86 in njegova krstna izvedba leta 1986 sta bila vendarle odmev vsega tega.«

To delo še vedno zmore nagovoriti današnjega človeka, je prepričan skladatelj: »Iz glasbe in besedil ob kakovostni izvedbi vsekakor tudi danes lahko razberemo spoštovanje do sočloveka, različnih mnenj in prepričanj ter najpomembnejše – tankočutnost do glasbe od srednjeveške do današnje.«

Tri desetletja pozneje

Zadnja generacija pevcev APZ Toneta Tomšiča se bo z izvedbo skušala čim bolj približati interpretaciji izpred dobrih 30 let, čeprav so določene stvari v partituri napisane zelo svobodno, ugotavlja dirigentka. Glede tega so si lahko pomagali z urejenim notnim materialom, obstajajo posnetki, predvsem pa je bilo dragoceno to, da je skladatelj te dni z nasveti prisostvoval na vajah. Delo sicer traja okrog 65 minut, skupaj z uvodom – inštrumentalnim dodatkom, ki ga je skladatelj dodal na novo. Pri prvi izvedbi je za koreografijo poskrbela Ksenija Hribar, tokrat so gib zaupali Milanu Tomášiku in Nini Fajdiga. »Povsem jima zaupam, opazujem pa, kako določeni gibi vplivajo na glasove pevcev. Koreografija nedvomno podkrepi vse ravni tega kompleksnega dela,« ugotavlja dirigentka.

Pravi še, da sta v zboru dve skupini pevcev: eni že imajo izkušnje s kompleksnejšimi deli, drugi so pevci, ki so se priključili nazadnje, zato je postopek dela nekoliko daljši. Šele zadnje obdobje, ko se je skladba začela sestavljati, ko so zraven dodali še gib in inštrumentaliste, so tudi manj izkušeni pevci dobili prave občutke ter razumejo sporočilnost dela. O samem delu se bo uro pred koncertom, ob 18.30 v Klubu Lily Novy v CD, s skladateljem pogovarjal tudi muzikolog dr. Gregor Pompe.