Od prihodnjega leta naprej tradicionalnega plesa četvorke v okviru maturantske parade na Slovenski cesti ne bo več organiziral zasebnik, temveč bo vlogo organizatorja prevzela Dijaška skupnost Ljubljana. Ta se je aprila sestala z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, s katerim so sklenili dogovor, da prihodnje leto dijaki sami organizirajo parado. Občina jim bo Slovensko cesto v uporabo odstopila brezplačno, enako kot je to počela doslej, dijakom pa naj bi tudi pomagala pri izvedbi dogodka. Občina in dijaška skupnost sta se strinjali, da so spori med posameznimi ponudniki maturantskih plesov presegli meje dopustnega.

Ljubljanska maturantska parada je že nekaj let predmet sporov, v ozadju katerih je rivalstvo med plesnimi šolami, da v svoje plesne učilnice pridobijo čim več maturantov. Dosedanja organizatorica parade plesna šola Urška Pro naj bi po informacijah Dijaške skupnosti Ljubljana v začetku letošnjega šolskega leta ob predstavitvi svoje plesne šole dijakom brezplačno udeležbo na paradi na Slovenski cesti pogojevala z izborom Urške Pro za organizacijo njihovega maturantskega plesa. Dijakom, ki ne bi izbrali Urške, pa bi se vseeno želeli udeležiti četvorke, naj bi plesna šola zaračunala 59 evrov. To pa je v nasprotju z lanskoletnim dogovorom, s katerim se je Urška Pro zavezala, da bo dijakom za organizacijo parade zaračunala 10 evrov. »Če se bodo potrdile govorice, da so sedanji organizatorji dijakom računali več, kot je bilo dogovorjeno na skupnem sestanku (10 evrov z davkom na dodano vrednost na udeleženca), na javni površini v Ljubljani za parado ne bodo dobili ustreznega prostora,« je zagrozila občina.

Na ljubljanski dijaški organizaciji so aprila pripravili peticijo, s katero so dijaki zahtevali brezplačno maturantko parado, ki bo organizirana pod okriljem dijaške skupnosti. Pojasnili so, da je to edini način, da bi preprečili nadaljevanje izsiljevanja dijakov, ki se pojavlja že zadnjih nekaj let. Omenjeno peticijo je podpisalo skoraj 6000 ljubljanskih dijakov ter 22 direktorjev oziroma ravnateljev srednjih šol.

Prenos parade tudi v živo: