»Na rast čistega dobička je vplivalo ugodno škodno dogajanje in izboljšanje stroškovne učinkovitosti. Skupina nadaljuje z realizacijo strategije rasti tudi skozi prevzeme - izvedene prevzemne aktivnosti imajo pozitivne učinke na poslovanje skupine,« so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz skupine Save Re, ki je začela uporabljati novo krovno blagovno znamko Zavarovalna skupina Sava.

Rast bruto premij po njihovih izvira iz pozavarovanj (6,5-odstotna rast), premoženjskih zavarovanj v tujini (12,3-odstotna rast) in življenjskih zavarovanj v Sloveniji (2,6-odstotna rast), medtem ko so bruto premije premoženjskih zavarovanj v Sloveniji in življenjskih zavarovanj v tujini ostale na ravni preteklega leta. »S tem je skupina v prvem četrtletju zbrala 30,8 odstotka načrtovane premije za leto 2019,« so dodali.