Pooblaščenec Hete Asset Resolution, slabe banke nekdanje banke Hypo, Dušan Mitrović je pričakoval, da se bo sojenje na gospodarskem oddelku kranjskega sodišča za več kot polmilijonski znesek zoper Splošno bolnišnico Jesenice zaradi nezaračunavanja parkirnine nadaljevalo. Nadejal se je, da bo sodišče sledilo predlogu tožnika in postavilo izvedenca prometno-finančne stroke ter zaslišalo dve predlagani priči. A sodnica Jasna Levc Uršič je te dokazne predloge zavrnila ter naznanila le še prebiranje listin. »Sodišče je relevantno stanje ugotovilo na podlagi drugih listin. Izvedba preostalih dokazov bi le zavlekla postopek,« je pojasnila. Sodišče bo sodbo izdalo pisno.

Neizpolnjene obveznosti

Sojenje se je po neuspelem poskusu poravnave začelo marca. Heta Asset Resolution od Splošne bolnišnice Jesenice zahteva skoraj 540.000 evrov odškodnine v zameno za to, da ji bolnišnica ne omogoča upravljati zunanjega spodnjega parkirišča ob bolnišnici, kot to določa pogodba. Heta parkirišče upravlja po stečaju družbe Avioprojekt, vendar po gradnji urgentnega centra leta 2014 na njem ni mogla več postaviti zapornic in zaračunavati parkirnine. Med gradnjo so bili namreč prekinjeni električni vodi, ki so napajali delovanje zapornic, parkirnih avtomatov in videonadzora. »Povezavo z električnimi vodi je bolnišnica prekinila pri gradnji urgentnega bloka leta 2014 in od takrat onemogoča Heti, da bi jo ponovno vzpostavila,« je zatrdil pooblaščenec Hete.

Povsem drugače meni pooblaščenec Splošne bolnišnice Jesenice Dejan Vovk: »Elektrovodi so bili s strani družbe Avioprojekt položeni v nasprotju s pravili stroke in niso bili katastrsko zavedeni, kar je bila osnovna obveznost družbe Avipoprojekt, ki je izhajala že iz razpisne dokumentacije, v kateri je določeno, da mora biti parkirni sistem projektiran in zaveden v katastru, zanj pa je potrebno tudi soglasje bolnišnice. Tožeča stranka ni pojasnila in dokazala, da je to svojo obveznost do letošnjega leta izpolnila,« je opozoril Vovk in dodal, da je bolnišnica podjetje Avioprojekt na to opozorila že pred petimi leti z več dopisi in sklicem sestanka. »Vendar pa družba Avioprojekt zaradi finančnih težav teh svojih obveznosti nikoli ni izpolnila,« je še opozoril. »Zadevo je prevzela slaba banka, ki se je postavila na stališče, da svojih obveznosti ni dolžna izpolniti, medtem ko od bolnišnice zahteva izpolnitev njenih obveznosti. Ker gre za vzajemne obveznosti, to ni dopustno,« je še dodal.

Ne gre za okoriščanje na račun bolnikov

Pooblaščenec Hete Mitrović se s temi navedbami in z očitkom, da družba Avioprojekt prvotnih vodov ni položila v skladu s predpisi, ni strinjal. Poudaril je, da je bolnišnica Heti preprečevala celo kakršnakoli dela in pregled vodov. Že ob prejšnjem naroku pa je pojasnil, da se odškodninski zahtevek v višini približno 540.000 evrov nanaša na izpad parkirnin za obdobje po letu 2016, ko je Heta od družbe Avioprojekt v stečaju prevzela upravljanje parkirišč, in sicer na podlagi tripartitne pogodbe, sklenjene med takratnim Hypo leasingom, Avioprojektom in bolnišnico.

Mitrović je poudaril, da zdaj zaposleni na tem parkirišču parkirajo brezplačno, in opozoril, da se Heta ne želi okoriščati na račun bolnikov. »Heta se zaveda, da gre za bolnišnico in da je v javnem interesu, da parkiranje poteka nemoteno. Kljub vsemu pa gre za tržno pogodbo, v kateri se je Heta oziroma njen pravni prednik zavezal za protidajatev, torej izgradnjo garažne hiše z omogočanjem določenih parkirnih mest bolnišnici, a na drugi strani od tega praktično nima nikakršnih dohodkov, ker ne more pobirati parkirnine,« je izpostavil.