Na mariborski občini so se danes sestali predstavniki mestnih občin vzhodne kohezijske regije, nekaterih poslanskih skupin, regionalnih razvojnih agencij, rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič in predsednik razvojnega sveta vzhodne kohezijske regije Ivan Žagar.

Govorili so o izvajanju kohezijske politike v obdobju 2007-2019 in o načrtih za obdobje 2021-2027 ter ob tem opozorili, da trenutna kohezijska politika očitno ne daje rezultatov, saj se razkorak razvitosti med vzhodno in zahodno kohezijsko regijo povečuje, namesto da bi se zmanjševal.

A niso samo evropska kohezijska sredstva tista, ki lahko pri tem pomagajo, ampak mora tudi država bistveno spremeniti politiko glede regionalnega razvoja in decentralizacije, je v izjavi za medije ob sestanku dejal župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič.

»Govorim o tem, da država na primer mestu Maribor nalaga za 81 milijonov evrov obveznih nalog in nam za to daje 50 milijonov evrov, tako da mestni proračun začne z 31 milijoni evrov minusa. In mi si sedaj skušamo samo popravit to negativno sliko, za katero je odgovorna država, z boljšim črpanjem evropskih sredstev,« je opozoril župan Maribora.

Ob tem je dodal, da si želijo v regijo pripeljati tudi kadre, ki bodo tega spodobni. »Večina teh ljudi sedi v Ljubljani, mnogi med njimi so Mariborčani, ki se vozijo v Ljubljano. Želim, da se manj vozijo v Ljubljano, da več časa porabijo v Mariboru s svojimi družinami in da delajo za dobro regije,« je dejal Arsenovič, ki se zavzema za to, da država v Mariboru vzpostavi pisarno ali center črpanja evropskih sredstev za vzhodno regijo.

Žagar pričakuje, da bo država prizadevanjem prisluhnila

Predsednik razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija Ivan Žagar upa, da bodo s skupnimi močmi državo uspeli prepričati, da je treba poskrbeti za nek primerljiv razvoj Slovenije. Prepričan je, da je ločitev na dva operativna programa nujna, saj so v operativnih programih zapisane najnujnejše potrebe regije.

Povedal je še, da je razvojni svet že sprejel pismo o zavezništvu za preboj vzhodne kohezijske regije in da tovrstna prizadevanja podpirajo tudi deležniki na današnjem sestanku. Pričakuje, da bo država prisluhnila tem prizadevanjem in da bo akterje tudi aktivno vključila v sam proces pogajanj za naslednjo finančno perspektivo.

Žagar je zelo vesel, da se v dogajanje aktivno vključuje tudi Univerza v Maribor. Njen rektor Zdravko Kačič je dejal, da predlogi, o katerih še razpravljajo, gredo v smer izvedbe dveh ločenih operativnih programov za vzhodno in zahodno regijo. Prav tako so usmerjeni k prepoznavanju potrebe po določitvi kazalnikov in instrumentov izvajanja, ki so prilagojeni stopnji razvitosti vzhodne kohezijske regije, in k prepoznavanju dejstva, da se tudi v tujini najučinkoviteje izvaja kohezijska politika takrat, kadar so kot ključni instrumenti za izvajanje te politike prepoznane neposredne operacije.