Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so uresničili marčevsko obljubo ministra Jerneja Pikala, da bodo letos našli denar za nadaljevanje projekta gradnje nove narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani (NUK 2). S proračunskimi prerazporeditvami so za letos na tem ministrstvu že našli 800.000 evrov, medtem ko naj bi bili dogovori z ministrstvom za kulturo, ki naj bi za projekte prispevalo še 200.000 evrov, v sklepni fazi. S tem milijonom evrov bodo po napovedih biroju Bevk Perović arhitekti plačali investicijsko dokumentacijo in dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, za katerega naj bi po napovedih zaprosili prihodnje leto. Dogovor z arhitekturnim birojem, ki je zmagal na natečaju iz leta 2012, naj bi po naših informacijah podpisali že v ponedeljek.

Ko bodo v arhitekturnem biroju izdelali investicijsko dokumentacijo in dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, bodo na ministrstvu razpolagali tudi z bolj natančno oceno, koliko naj bi nova knjižnica stala. Za zdaj na podlagi idejnega projekta iz leta 2014 stroške investicije z vso dokumentacijo in komunalnim prispevkom ocenjujejo na 50 milijonov evrov. Po okvirni časovnici, ki so si jo zastavili na ministrstvu, bodo finančno ključna leta 2021, ko bo treba zagotoviti prvih pet milijonov evrov za gradnjo, ter predvsem 2022 in 2023, ko bo treba za gradnjo odšteti okoli 37 milijonov evrov. Takrat bo tudi bolj jasno, ali država z gradnjo nove knjižnice misli resno ali pa si z naročilom projektov le kupuje čas in s tem trati proračunski denar.