Zavedanje o tem, da s svojim ravnanjem vedno vplivamo na soljudi, okolico, naravo, je prvi korak do družbene odgovornosti. Če se tega zavedamo, potem ne glede na delo, poklic ali poslanstvo, ki ga opravljamo, vedno ravnamo čim bolj družbeno odgovorno, je prepričana Romana Smagin iz Razvojne agencije zgornje Gorenjske (Ragor), ki je koordinatorica mednarodnega projekta CSR in CLASS (corporate social responsibility in secondary school class). Cilj projekta je to zavedanje in odgovornost razvijati že pri mladih in na konkretnih primerih.

»Dijaki naše šole, torej ekonomski gimnazijci, ekonomski tehniki in dijaki medijske smeri, smo iskali rešitve za podjetje Plastkom z Jesenic, ki se ukvarja s predelavo sveč, saj s to dejavnostjo v svoji okolici ni prav dobrodošlo. Iskali smo rešitve, kako bi podjetje v svoji občini bolje izpadlo in s tem izboljšalo tako svoje delo kot svoj ugled,« pojasnjuje Kaja Prezelj z Ekonomske gimnazije in srednje šole (EGSŠ) Radovljica. Njena skupina je bila ena od desetih, ki so iskale rešitve. Te so bile po mnenju žirije najboljše med predstavljenimi, zato si je skupina prislužila zmago in z njo obisk italijanskih dijakov, sodelujočih pri projektu.

Zmage vredna priporočila

»Priporočali smo podjetju, da bi izvajalo seminarje in delavnice na temo sveč in da bi s tem ljudi v svojem okolju opozorilo, da preprosto uporabljajo preveč sveč,« opisuje Prezljeva. »Lahko bi zaposlovalo tudi gibalno ovirane in priseljence, ki potrebujejo delo, kar bi imelo mnoge koristi,« je nanizala nekatere od zmagovalnih priporočil dijakov podjetju.

Naloga radovljiških dijakov je bila izjemno zahtevna, pravi koordinatorica projekta Smaginova. »Kakršno koli ukvarjanje z odpadki za 17-letnike ni privlačno, saj gre za neke vrste problematično dejavnost. A dijaki so se prek spoznavanja podjetja začeli še bolj zavedati, da so tudi sami s svojim ravnanjem tvorci prihodnosti,« opaža. Prijetnejšo nalogo so imeli po njenih besedah italijanski dijaki, ki jih tokrat v Radovljici ni bilo. Promovirali so podjetje, ki prideluje organsko vino.

Naučili so se sodelovati in iskati rešitve

Avstrijski dijaki so imeli spet povsem drugačno nalogo, nam je zaupal eden od njih s HAK Mürzzuschlag Lukas Dauwa. »Naša naloga je bila ljudi navdušiti večjo uporabo obnovljivih virov energije. Pri nas je problem, da nekateri viri energije v določenem časovnem obdobju niso izrabljeni, pa bi bilo to dobro tako za uporabnike kot za okolje. V nekaterih delih države pa nekateri viri sploh niso na voljo, zato je pametno svojo porabo energije načrtovati. To je tudi del družbene odgovornosti,« je prepričan.

Dijaki so s sodelovanjem pri projektu veliko pridobili, priznavajo. »Veliko smo se naučili tako o svečah kot o tem, kako posebno dejavnost izvaja to podjetje, s katerim smo sodelovali. Po drugi strani pa smo se zelo povezali dijaki različnih smeri naše šole. Spoznali smo veščine, ki jih obvladajo naši sošolci drugih smeri, naučili smo se ekipnega dela…« je navdušena dijakinja Kaja Prezelj. Tudi njen avstrijski kolega Lukas Duawa je nad posledicami projekta navdušen, saj o družbeni odgovornosti odslej nenehno razmišlja: »Menim, da je to nekaj, s čimer moramo ljudje odraščati. To te morajo naučiti starši že v otroštvu. Vesel sem, ko opažam, da smo ljudje na splošno vse bolj družbeno odgovorni.«

Znanje za življenjske odločitve

»S tem projektom so naši dijaki pridobili mehke veščine, na primer kako se lotiti reševanja izzivov v gospodarstvu, v družbi, problemov družbenega razvoja. Zdaj drugače razumejo na primer oddaje, ki želijo ozaveščati ljudi o problemih okolja,« opaža ravnateljica EGSŠ Radovljica Ksenija Lipovšček. »Ne moremo od njih pričakovati megalomanskih rešitev za podjetja, pač pa pričakujemo, da se naučijo, kako k projektu pristopiti, kako sodobno tehnologijo uporabljati v tovrstne namene, kako se povezovati, kje iskati informacije…« še dodaja ravnateljica.

Prepoznavanje družbeno odgovornih podjetij z novo pridobljenim znanjem pa bo po mnenju Smaginove lahko tudi krojilo življenjske poti dijakov, vključenih v projekt. Ti so namreč tik pred odločitvijo, kje bodo nadaljevali šolanje in kaj bodo v življenju počeli. Zdaj vedo, da družbeno odgovorno podjetje svojim zaposlenim in okolju, v katerem deluje, dviguje kakovost življenja ter da skrbi tudi za dobre odnose med zaposlenimi in podobno.