Kako škodljivo je, da za »javno dobro« skrbi privatna komerciala, se najnazorneje kaže pri »javnih« občilih: privatna komercialna občila niso samo spodnesla kakovosti javne komunikacije, pomagala so uničiti tudi tukajšnjo javnost in poslednji javni občili, radio in televizijo. Na področju založništva te procese zavira, se je bati, le še delo majhnih nekomercialnih založb, temelječe na samoizkoriščanju njihovih delavk in delavcev.

Rastko Močnik, Ljubljana