Pred več leti sem na tem mestu našim evroposlancem predlagal, naj sprožijo ukinitev poletno-zimskega časa, saj sta čas oziroma ura le ena, določena s poldnevniki. In kaj bi moral narediti normalen evroposlanec? Najprej bi moral takšno pobudo preveriti med volilci, kar ne bi bilo niti drago niti težko, saj bi mediji takoj lahko izmerili mnenje širše javnosti. Rezultati ankete bi bili dobra podlaga za nastop naših evroposlancev v evropskem parlamentu, ker bi predstavili predlog in podporo zanj. Potem bi evropski parlament opravil anketo še v drugih državah in ugotovili bi, da volilci želijo spremembo, ki so jo oni dolžni realizirati, saj so predstavniki volilcev, ne pa svojih strank, na kar redno pozabljajo. Seveda se z mojo pobudo ni nič zgodilo, naši evroposlanci so imeli preveč dela s samimi seboj, igranjem orglic in podobnim, leta pa so tekla.

Podobnih oziroma še bolj pomembnih, celo elementarnih pobud in tematik je še veliko, a zanje moraš imeti oči in ušesa – leporečja, ki jih sedaj poslušamo, prej odvračajo od sodelovanja na volitvah kot obratno.

Problem evropskega parlamenta je tudi njegova politizacija, sploh politična organiziranost, ki ne more enakopravno izražati političnih opredelitev v posameznih državah. Kajti če je v eni državi na oblasti levica, evropskemu parlamentu pa vlada desnica, potem v tem parlamentu ta država nima enakopravnega položaja, odločitve pa veljajo za vse članice. Ker gre pri EU le za organiziranje sodelovanja več različnih držav, bi EU lahko bila nadpolitična forma, po zgledu OZN (brez privilegiranih članic), v katero bi volili le najbolj razgledane in sposobne predstavnike, ki bi najbolje sodelovali pri urejanju skupnih zadev. Ne pa da se vanjo volijo politiki, ki lokalne in ideološke razprtije prenašajo na evropsko preprogo.

Bojko Jerman, Dolsko