Na državnem statističnem uradu so podatke o razvitosti digitalne družbe v Sloveniji zbrali pred 17. majem - svetovnim dnevom telekomunikacij in informacijske družbe. Kot so ugotovili, je delež ljudi v starostni skupini med 16 in 74 let, ki interneta niso še nikoli uporabljali, danes za polovico nižji kot pred 10 leti: leta 2009 je bil pri 33 odstotkih, v letu 2018 pa le še pri 16 odstotkih.

V prvem četrtletju 2018 je torej internet redno uporabljalo 80 odstotkov 16-74-letnikov, v enakem obdobju leta 2009 pa 62 odstotkov. V zadnjih 10 letih se je povečal predvsem odstotek rednih uporabnikov interneta med starejšimi osebami. Po zadnjih podatkih internet redno uporablja 47 odstotkov 65-74-letnikov, medtem ko je bil ta delež v prvem četrtletju 2009 le osemodstoten.

Povečalo se je število širokopasovnih internetnih priključkov

V začetku leta 2018 je 64 odstotkov rednih uporabnikov interneta poslušalo glasbo prek spletnega radia, Youtuba ali prek aplikacij, ki omogočajo pretakanje glasbe. Možnost gledanja video vsebin na zahtevo je uporabljalo 16 odstotkov rednih uporabnikov, polovica jih je prek interneta telefonirala ali opravljala video klice, še malo več pa jih je urejalo finančne zadeve prek elektronskega bančništva.

V zadnjih 10 letih se je povečalo tudi število širokopasovnih internetnih priključkov. Medtem ko jih je bilo v zadnjem četrtletju 2009 v uporabi 442.623, med njimi je bilo največ priključkov xDSL, jih je bilo v zadnjem četrtletju 2018 že 612.737, največ z optičnim dostopom.

Dostop do interneta od doma je v letu 2018 imelo 87 odstotkov gospodinjstev, v katerih je bila vsaj ena oseba stara med 16 in 74 let, pred 10 leti pa je bil ta delež pri 64 odstotkih.

Razvitost storitev e-uprave kazalnik digitalizacije družbe

Prav tako se je v opazovanem obdobju povečal delež podjetij v sektorju informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Število podjetij, ki so nudila dostop do interneta ali mobilnega telefonskega omrežja, razvijala programsko opremo podjetij ali jo vzdrževala, se je v 10 letih povečalo za 154 odstotkov, so izračunali statistiki.

Pomemben kazalnik digitalizacije družbe je tudi razvitost storitev e-uprave. E-uprava naj bi napravila javno upravo prijaznejšo in učinkovitejšo, čim bolj naj bi zmanjšala birokracijo in omogočila izvajanje postopkov prek interneta. Spletne strani javnih ustanov je v letu 2018 uporabljalo 54 odstotkov oseb, starih med 16 in 74 let. Od teh jih je približno polovica na spletnih straneh javnih ustanov pridobivala informacije, nekaj manj kot tretjina jih je pridobivala ali prenašala obrazce, slaba petina pa jih je obrazce tudi elektronsko oddala.