Šivčeva hiša v Radovljici je zaradi svoje bogate zunanje in notranje arhitekturne podobe uvrščena med pomembne kulturne spomenike poznogotskega stavbarstva pri nas. Meščanska hiša iz sredine 16. stoletja je dom dragocene in edinstvene likovne zbirke knjižnih ilustracij za otroke in mladino, ki so jih ustvarili slovenski ilustratorji in ilustratorke. Galerija Šivčeva hiša, ki spada v sklop Muzejev radovljiške občine, ima kar štiridesetletno tradicijo predstavljanja in razstavljanja ilustracij, ob čemer se je vzporedno postopoma oblikovala obsežna zbirka izvirnih del.

Galerija je pomembna za slovenski likovni prostor, saj je muzejska ustanova, ki hrani dragocen in edinstven fond slovenske umetnosti. V galerijskih depojih sta shranjeni dve pomembni zbirki: zbirka del likovnih ustvarjalcev, ki izhajajo iz Radovljice in okolice, ter zbirka originalnih ilustracij, ki so jih za knjige iz domače in svetovne literarne zakladnice ustvarjali številni slovenski ilustratorji in ilustratorke. Prav galerijska zbirka ilustracij je od 25. aprila letos razstavljena v še večjem obsegu, ki so ga razširili za 56 ilustracij 15 avtorjev.

Vživljanje v besede

Ilustracija je posebno področje likovnega ustvarjanja, saj je namenjena za tisk in vezana na snov, ki jo ilustrira. Ob tem mora upoštevati bralca, ki mu je namenjena. Ilustrator se mora teh zakonitosti držati ter pri tem ohranjati in razvijati svoj likovni izraz. Sposobnost ilustratorjevega vživljanja v besedne predloge in njegov posluh za otroke, ki so jim ilustrirane knjige predvsem namenjene, je za končni uspeh ilustrirane knjige poleg njene likovne kakovosti ključnega pomena.

Galerija Šivčeva hiša je edina muzejska ustanova v Sloveniji, kjer se z ilustracijo ukvarjajo sistematično in strokovno. Dela vseskozi dokupujejo ali dobivajo v dar in trenutno si lahko ogledamo zbirko 184 del 48 avtorjev, med katerimi je večina prejemnikov najuglednejših slovenskih in mednarodnih ilustratorskih nagrad. Galerijo, ki je s svojim dolgoletnim in uspešnim delovanjem na področju slovenske ilustracije priznana v strokovnih krogih, vodi kustosinja Barbara Boltar: »Zbirka izpričuje visoko raven slovenske knjižne ilustracije in daje vpogled v pestrost izrazov, tehnik in vsebinskega bogastva, namenjenega otrokom, mladini in odraslim.«

Začetek zbirke sega v sedemdeseta leta prejšnjega stoletja, ko knjižna ilustracija še ni bila enakovredna drugim oblikam vizualne umetnosti. Veljala je za likovno delo, ki je uporabljeno le kot oprema knjigam. Po zaslugi umetnostne zgodovinarke Maruše Avguštin, ki je tudi menila, da je delo, takrat predvsem ilustratork, nekako zapostavljeno, je ilustracija dobila domovanje v galeriji Šivičeva hiša. To je odločilno prispevalo k uveljavitvi polja ilustracije na širšem umetnostnem prizorišču – takrat je bila kakovost reprodukcij v knjigah pogosto precej slabša od izvirnika, zato je bila predstavitev izvirnika kot samostojne umetnine na razstavi zanimiva, vabljiva in vsestransko pomembna.

Svoboda pri izbiri tehnike, barv in formata

Avtorji, čigar dela so v zbirki, so akademski slikarji, arhitekti in oblikovalci različnih generacij, ki so razvili svoj lastni likovni slog in ga približali dojemanju otrok in mladine. Barbara Boltar: »Nekatere ilustracije odsevajo stilne značilnosti sočasnega slikarstva, večinoma pa so povsem samosvoje in izvirne, saj imajo avtorji popolno ustvarjalno svobodo tako glede svojega likovnega izraza kot glede tehnike, barv in formata. Zavezuje jih le besedilo oziroma vsebina pravljic, zgodb, pesmi… Avtorjeva sposobnost vživljanja v besedne predloge in posluh za otroke in mladino sta za končni uspeh ilustrirane knjige poleg njene likovne kakovosti najpomembnejša.«

Danes so ilustracije nujen sestavni del knjig za otroke in mladino. Zaradi visoke umetniške kakovosti ne veljajo več le kot dopolnilo besedilu, temveč ga pogosto presegajo in nadgrajujejo. To še posebno občutimo, kadar so podobe iztrgane iz konteksta knjige in predstavljene kot samostojne umetnine. Večina ilustracij galerijske zbirke je bila izdelana kot spremljava knjig za otroke, mladino in tudi za odrasle, ki so jih napisali slovenski ali tuji avtorji različnih literarnih zvrsti. V zbirki so tudi ilustracije iz tako imenovanih avtorskih knjig, pri katerih so ilustratorji hkrati tudi avtorji besedila. Nekaj ilustracij zaradi različnih vzrokov ni bilo objavljenih v knjigah ali revijah, tudi te so del zbirke galerije Šivčeva hiša.

Najboljša oblika predstavitve originalnih ilustracij je stalna postavitev v Šivčevi hiši. V muzeju si želijo z razširjeno zbirko javnosti predstaviti pregled dosežkov na področju ilustratorstva v zadnjih desetletjih in polje ilustracij približati sleherniku. Nenehno si prizadevajo za širitev zbirke, da bo pridobivala tehtnost in sistematičnost zasnove. Razstava že zdaj izpričuje visoko raven slovenske knjižne ilustracije, primerljiv s tovrstnimi deli evropskih avtorjev. V času globalizacije je toliko pomembneje, da tudi skozi ilustratorstvo tenkočutno gojimo lastne značilnosti in vrednote. Ilustracije, ki so ustvarjene z mnogo duha, iznajdljivosti, svobode in iskrivosti, prinašajo bogastvo domišljije, prenesene v likovni jezik, in užitke ob opazovanju skladnosti oblik in vsebine.