Že od začetka mandata posebno pozornost namenjam regijam, ki čutijo, da ne dohajajo teh hitrih sprememb. Obljubila sem, da jim bo EU pomagala pri oblikovanju strategij trajnostnega gospodarskega razvoja, tako da bo opredelila njihova področja konkurenčne prednosti, oblikovala partnerstva z drugimi regijami in, kar je še pomembnejše, ustvarila delovna mesta za njihove prebivalce.

Lani sem uvedla pobudo za pomoč desetim regijam EU in dvema državama članicama pri industrijski tranziciji. Slovenija je bila ena od teh držav. V zadnjih 15 letih je izgubila petino delovnih mest v industriji, vendar ima veliko prednosti, na katerih lahko gradi, na primer zdravstvene in socialne dejavnosti, transport in skladiščenje, proizvodnja in industrija. V ta področja v državi bodo do leta 2020 vložena sredstva EU v višini 475  milijonov  evrov.

V okviru te pobude je skupina strokovnjakov komisije sodelovala z nacionalnimi in regionalnimi deležniki, da bi preučila, kaj zavira te regije in države članice z vidika inovacijske zmogljivosti ali regulativnih ovir za naložbe. Predvsem pa so iskali rešitve.

Za Slovenijo je eden glavnih izzivov prilagajanje tehnološkim in digitalnim spremembam, zlasti na področju industrije 4.0, vključno s področji, kot so kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, velepodatki in robotika. V okviru pobude industrijskih regij bo država prejela nepovratna sredstva EU v višini 300.000  evrov za vzpostavitev sodelovalne spletne in fizične platforme, ki bo povezala deležnike, da bodo preizkušali nove zamisli za razvoj slovenske industrije 4.0.

Ta pobuda je zame pravi simbol tega, v čemer je EU najboljša, in sicer da učinkovito krepi svoje regije in jim daje možnost za uspeh. EU bo prek svojega glavnega vira naložb, to je kohezijske politike, v prihodnjem desetletju še naprej podpirala vse regije. V Sloveniji bo v obdobju 2021–2027 njen proračun v višini 3,4 milijarde evrov namenjen naložbam v inovacije, mala podjetja in ljudi.

Corina Cretu je evropska komisarka za regionalno politiko.