Z razkazovanjem mišic je pričel že konec tedna, z objavami na družbenih omrežjih pa je nadaljeval tudi med tednom. Govorimo seveda o sporu s Kitajsko, ki se sicer vleče že dobro leto, vendar so signali iz obeh taborov do nedavnega nakazovali, da sta sprti strani blizu dogovora. Tokrat je Trump precej presenetljivo napovedal dodatne obremenitve na uvoz kitajskega blaga, hkrati tudi neposredno obtožil nasprotno stran nespoštovanja dogovorov. Pogajanja sicer tečejo dalje, zato ne moremo zanemariti dejstva, da gre pri vsem skupaj le za pogajalsko taktiko, s katero želi ena stran v zadnjem hipu izvleči največ. Glede na kratkoročno prekupljenost delniških trgov in s tem dokaj veliko verjetnost vsaj kratkoročne korekcije si pravzaprav boljšega trenutka za takšne izjave niti ne bi mogel izbrati. Večina analitikov še vedno verjame v pozitiven razplet dogodkov, se je pa verjetnost negativnega izida prav gotovo povečala. S tem je povezan tudi rekordni tedenski odliv iz delniških naložb in njihova selitev v varnejše naložbene razrede, predvsem v denar. Objavljeni ekonomski kazalci sicer še vedno kažejo mešano sliko. Zmeren optimizem veje iz rezultatov podjetij za preteklo četrtletje, saj so rezultati večinoma presegli pričakovanja. To še posebej velja za sektor potrošnih dobrin in nekaterih tehnoloških podjetij, medtem ko je nekoliko razočaral nepremičninski sektor. Na drugi strani poslovna klima v Evropi še naprej peša, kazalnik je celo najnižji od avgusta 2016. Tudi v ZDA nekateri proizvodni indikatorji nakazujejo, da se trend pešanja proizvodne aktivnosti nadaljuje. Le-ta je sicer zgodovinsko gledano še vedno na dokaj visokih ravneh. Še naprej ostajajo stabilne razmere na trgu dela, saj se brezposelnost še znižuje, kar daje upanje, da bo potrošnik še naprej reševal gospodarsko aktivnost. Ta je namreč že nekaj časa vlečni konj gospodarstva, predvsem v Nemčiji, saj se več kot očitno potrošniki zaradi naraščajočih urnih postavk in nizkih obrestnih mer še vedno počutijo dovolj udobno. Za optimizem v gospodarstvu in ponovni dvig obsega mednarodne trgovine pa bo potreben tudi pozitiven izid geopolitičnih tveganj.