Nemški predsednik priznava nujnost politične razprave o prihodnosti EU in da se lahko preko konstruktivnih razprav krepi povezanost. Opozoril je, da v luči prihodnjih izzivov države same ne bodo mogle najti primernih odgovorov, ampak je to mogoče v skupnosti.

»Mogoče je ideja o skupni Evropi najboljša ideja, ki se je na tej celini kadarkoli porodila,« je dejal, ko je spomnil na stoletja vojn in konfliktov ter Schumanovo deklaracijo o trajnem miru med evropskimi narodi. Pri tem pa je opozoril, da je treba vedno znova sebi in pa mlajšim pojasnjevati, da ni nič večno ali samoumevno.

Pahor je dodal, da mlada generacija res nima neposredne izkušnje z grenkimi časi zgodovine, a se je po njegovi oceni pri njih okrepilo spoznanje, da imajo neko vrsto odgovornosti in pravico, da se izrečejo glede temeljnega vprašanja, v katero smer naj gre EU. Tako da je prepričan, da bo tokratna volilna udeležba višja v primerjavi s prejšnjimi.

Predsednika sta se strinjala, da je treba promovirati idejo Evropske unije tudi, ko ni ravno predvolilni čas. Oba sta ob tem delila svoje izkušnje s srečanj z mladimi. Pahor je tako med drugim izpostavil, da osnovnošolce ali dijake vabi, naj gojijo tako slovensko kot evropsko identiteto. Steinmeier pa je izpostavil pogovore z mladimi, ki morda zaradi manj možnosti nimajo nujno neposredne izkušnje z Evropsko unijo, kot so na primer izmenjave.

Steinmeier je v luči razcepa pred katerim je Evropska unija izrazil veselje, da bosta lahko skupaj s Pahorjem o prihodnosti povezave spregovorila tudi z mladimi in spoznala njihov pogled na Evropo. »Vedno znova moramo preverjati, ali je to, kar mi delamo za Evropo, to kar mlade generacije pričakujejo od Evrope,« je poudaril.