Kot je zapisano v sporočilu po seji vlade, slednja pozdravlja ustrezno zakonsko ureditev javno-pravne subjektivitete Študentske organizacije Slovenije (ŠOS) in ustrezno vzpostavitev nadzora računskega sodišča nad njenim poslovanjem, ki ju predvideva predlog novele.

Zato mu vlada ne nasprotuje pod pogojem, da se med zakonodajnim postopkom ta ustrezno dopolni z določbami, s katerimi bo celostno urejena organizacijska oblika ŠOS, kot tudi vsa ostala vprašanja, ki se bodo izpostavila kot posledica nove organizacijske oblike. V prehodnih določbah pa morata biti določena rok in celovito urejen način preoblikovanja ŠOS v novo statusno obliko, še v mnenju dodaja vlada. Poslanska skupina SDS je v začetku aprila v parlamentarni postopek vložila predlog dopolnitev zakona o skupnosti študentov. S spremembami oziroma dopolnitvijo dveh členov bi določili, da je ŠOS pravna oseba javnega prava, za nadzor nad zakonitostjo in porabo finančnih sredstev pa bi skrbelo računsko sodišče.

Za finančno poslovanje študentske organizacije bi se torej moralo uporabljati enake predpise, kot veljajo za javni sektor, še posebej zato, ker je članstvo študentov v organizaciji obvezno in sami ne morejo izbirati, v kateri interesni organizaciji se bodo združevali. V SDS pričakujejo podporo NSi, Levice, SNS in SMC. To bi načeloma tudi zagotovilo dovolj glasov za sprejem sprememb.

Na ŠOS podpirajo namen predlagane novele, a si želijo jasnega zapisa glede nadzora nad delovanjem študentskih organizacij. Prav tako menijo, da predlog ne ureja tematike na pravilen način oz. da je celo v nasprotju z lastno obrazložitvijo. Glede na to bodo predlagali dopolnilo, ki bo točneje opredelilo zavezanost nadzoru, kot je že bilo usklajeno na posebni delovni skupini oz. kot je določil predlog sprememb Levice iz leta 2018.

ŠOS še vedno podpira predlog, ki je nastal v okviru omenjene delovne skupine in določa zavezanost k določilom nekaterih zakonov. Nasprotujejo pa spreminjanju pravne subjektivitete brez razumevanja posledic, ki bi jih to prineslo.