Prvi odzivi po objavi papeške listine Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta), ki je sad februarskega posveta predsednikov škofovskih konferenc v Rimu in svojevrsten epilog prizadevanj zadnjih dveh papežev, so papežu Frančišku naklonjeni. Listino poznavalci ocenjujejo kot pomemben napredek v procesu prizadevanj za izkoreninjenje zla, ki je marsikje cerkev izdolblo do temeljev. Nekateri, tako piše nemška agencija DPA, pa ne bodo zadovoljni, saj pravila še vedno ne določajo takojšnje prijave suma civilnim oblastem.

Nič več izgovorov pri prijavljanju

Nova pravila vse klerike, od duhovnikov do kardinalov, jasno obvezujejo, da sume brez izgovorov prijavijo nadrejenim in ukrepajo v skladu s pristojnostmi. Izjema ostajajo dejanja, za katera izvedo pri spovedi.

Papeška listina veliko pozornosti posveča transparentnosti. Vse škofije po svetu bodo morale do junija 2020 poskrbeti »za enega ali več stalnih in javnosti lahko dosegljivih sistemov za predstavitev poročanj o spolnih zlorabah, ki so jih zagrešili duhovniki ali redovniki, o njihovem prikrivanju in uporabi pedopornografskega gradiva«. Kakšna naj bodo konkretno ta sporočevalna »okenca« (italijansko sportelli), listina prepušča krajevnim cerkvam.

Druga pomembna novost klerikom nalaga, da cerkvenim oblastem poročajo tudi o vseh »vesteh o zlorabah«, za katere so izvedeli, prav tako o morebitnih opustitvah in prikrivanju. »Če je do danes ta dolžnost na neki način zahtevala samo vest posameznika, je odslej to zakoniti predpis,« je novost komentiral ugledni vatikanolog Andrea Tornielli.

Listina razširja definicijo spolnih zlorab. Mednje ne sodita le nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi, ampak tudi spolno nasilje kot posledica zlorabe nadrejene avtoritete. Papež s tem meri na nasilje klerikov nad redovnicami in nadlegovanje polnoletnih bogoslovcev.

Motuproprij se posebej dotika vedenja prikrivanja – dejanj ali opustitev, katerih cilj je vmešavanje v postopke ali izogibanje civilnim in kanoničnim preiskavam, bodisi upravnim bodisi kazenskim. Ta določila so, kot je poudaril tudi papež sam, usmerjena proti najodgovornejšim klerikom – škofom in kardinalom, ki so ščitili krivce, namesto da bi varovali žrtve. Poslej bodo morali škofi in drugi visoki kleriki odgovarjati, če bodo zlorabe kakor koli prikrivali.

Po novih pravilih se bo moral v preiskave ravnanja škofov nujno vključiti nadškof metropolit in o tem nato izsledke posredovati pristojnemu vatikanskemu uradu. Pri tem si bo lahko pomagal z usposobljenimi laiki – psihologi, zdravniki, pravniki itd.

Več zaščite za prijavitelje zlorab

Ko dokument govori o pomenu varovanja mladoletnikov in ranljivih oseb, med slednje ne uvršča le oseb s težavami v duševnem razvoju, temveč tudi telesno prizadete osebe in osebe »s priložnostno ali prehodno nesposobnostjo razuma in volje«. Kar zadeva odnos s civilno oblastjo, listina določa, da predpisi v njej v nobenem primeru ne posegajo v pravice in dolžnosti, predvidene v državnih zakonih, »zlasti ne v obveznost poročanja pristojnim civilnim oblastem«. Papež torej odpira vrata za tesnejše sodelovanje z državno oblastjo.

Dokument Vi ste luč sveta krepi tudi zaščito tistih, ki prijavijo zlorabo. Ti ne smejo biti podvrženi predsodkom, povračilom ali diskriminaciji. Prav tako je poudarjeno, da se žrtvam ne more naložiti »nobena obveznost molka, povezana z vsebino poročanja«. Papeška listina še določa, da je treba žrtve in njihove družine obravnavati »dostojanstveno in spoštljivo« ter jim omogočiti »duhovno, zdravniško in psihološko pomoč«.