Kranjski mestni svet je na aprilski seji zagotovil 30.000 evrov za pripravo dokumentacije, na podlagi katere naj bi zgradili nov dom starejših na občinskem zemljišču na Zlatem polju. Kot je poudaril župan MO Kranj Matjaž Rakovec, obstoječi dom upokojencev še zdaleč ne zadošča potrebam po institucionalnem varstvu starejših. »Do končnega cilja, to je nov dom upokojencev, je še dolga pot, vendar ga res nujno potrebujemo. Pričakujemo, da bo pristojno ministrstvo vsaj prihodnje leto, če ne že konec letošnjega leta, razpisalo koncesijo za izvajanje dejavnosti. Dobro je, da imamo takrat že pripravljeno vso dokumentacijo,« o pomenu prvega koraka občine pravi Rakovec. Tako še ni znano, kdaj naj bi bil nov dom starejših zgrajen in koliko namestitev naj bi zagotavljal.

Širitev obstoječega doma ni možna

»Kapacitete našega obstoječega doma upokojencev so bistveno premajhne glede na število starostnikov, katerim naj bi zagotavljali institucionalno varstvo,« pravi direktorica Doma upokojencev Kranj mag. Zvona Hočevar. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva do leta 2020 opredeljuje 4,8-odstotno ciljno pokritost za starejše od 65 let. Upravni enoti Kranj po podatkih občine pri obstoječih kapacitetah domov Kranj, Preddvor, Naklo in Taber do opredeljenega 4,8 odstotka ciljne pokritosti primanjkuje 135 mest. »Zagotavljamo kapacitete za manj kot tri odstotke starejših v MO Kranj in v občini Šenčur. Čeprav imamo prošnje za sprejem tudi iz drugih občin, imajo starejši iz teh dveh občin prednost, a v čakalni vrsti jih je kar okoli 1200, 124 jih čaka na takojšnji sprejem. Nove kapacitete so nujne,« pravi Hočevarjeva.

Širitev obstoječega doma upokojencev pa po besedah Hočevarjeve ni mogoča. »Nimamo se kam širiti,« pravi in pojasnjuje, »v preteklosti so že obstajali načrti, da bi dogradili še eno nadstropje nad delom doma, kjer je uprava. Vendar dom statično takšne nadgradnje ne bi vzdržal, so opozorili strokovnjaki.« Domski prostori so sicer prenovljeni, a prostora za vse, ki se želijo preseliti v dom, je premalo. »Prenovili smo tudi kuhinjo, ki je bila premajhna za vse. Prvotno je bila zgrajena za pripravo obrokov za 140 stanovalcev, zdaj jih je v domu kar sto več. Vsak dan ob pripravljanju obrokov zanje med 160 in 180 kosil še razvozimo,« dodaja direktorica doma.

V Šenčurju bodo gradili svoj dom starejših

Obstoječi dom v Kranju ima 214 ležišč za institucionalno varstvo, od tega osem ležišč za začasno varstvo, 30 za dnevno varstvo in 176 za celodnevno varstvo. MO Kranj doplačuje domsko oskrbo za 93 oseb, ki je ne zmorejo plačati sami in nimajo zavezancev, ki bi bili tega sposobni. Lansko leto so za to na občini porabili 499.870 evrov.

Ali bodo kakor koli sodelovali pri prizadevanjih za gradnjo novega doma starejših v Kranju, smo povprašali tudi na občini Šenčur. »Naša občina si že dlje časa prizadeva za gradnjo svojega doma starejših,« nam je pojasnil župan občine Šenčur Ciril Kozjek. V občinskem prostorskem načrtu je občina pred osmimi leti spremenila namembnost zemljišča, na katerem je zdaj možno graditi takšen objekt. »V letošnjem letu načrtujemo odkup zemljišč, v nadaljevanju pa želimo najti vlagatelja za gradnjo doma in pridobiti koncesijo od države. Kapaciteta našega doma naj bi bila okoli 150 postelj. V tem trenutku imamo po domovih v Sloveniji okoli 60 oskrbovancev. Naši občani želijo v domu starejših bivati čim bliže svojemu domu,« še pojasnjuje župan Šenčurja.