Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) »ima pomembno vlogo pri reševanju problematike družinske medicine, ki pa je do sedaj, z nekaj izjemami pri zmanjševanju nepotrebnih administrativnih obremenitev, ni odigral konstruktivno - prej nasprotno«, so kritični v koordinativnem telesu družinske medicine.

Po njihovem mnenju je ZZZS z zavračanjem leta 2017 sprejetega števila glavarinskih količnikov na enega zdravnika ključno pripomogel k zaostrovanju situacije v družinski medicini. Ob tem so spomnili, da so predstavniki ZZZS tudi na arbitraži v ponedeljek zavrnili kompromisni predlog zdravniške stroke in ministra za zdravje.

»Ta zavrnitev lahko pomeni, da bo resnično v nekaj mesecih kar nekaj bolnikov ostalo brez osebnega zdravnika, najprej na Gorenjskem, nato na Štajerskem, kasneje pa še kje drugje,« so zapisali v koordinativnem telesu ter upravnemu odboru in službi ZZZS očitali, da ne upoštevata nedavnega sklepa skupščine zavoda.

Skupščina je namreč na seji 16. aprila sprejela sklep, s katerim je pozvala upravni odbor in službo ZZZS, naj v sodelovanju z drugimi deležniki v zdravstvenem sistemu aktivno iščeta in dogovarjata rešitve za ureditev družinske medicine, so še navedli v koordinativnem telesu.