Zato apeliram na vse volilce: ker so evroposlanci legitimno izvoljeni od državljanov, naj tudi polagajo račune in obveščajo državljane. Vsake tri mesece po nastopu mandata naj se vsi evroposlanci prikažejo v domovini na tiskovni konferenci, ki je medijsko široko zaobjeta – vse televizije, radii, novinarji – in naj predvsem pred slovenskim državnim zborom objektivno in argumentirano orišejo svoje prispevke za dobrobit Slovenije.

Vsekakor me igranje na ustno harmoniko ne more več zadovoljiti.

Tone Švagelj, Motvarjevci