Študentski svet in ljubljanska univerza opozarjata, da je delo predstavnikov študentskega sveta, kot najvišjega predstavniškega organa ljubljanskih študentov, nemalokrat prezrto, saj je manj medijsko odmevno.

Prepričani so, da je to tudi posledica nizkega letnega proračuna, ki ga za delovanje študentskega sveta vsako leto dodeli ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in v tem letu znaša dobrih 31.470 evrov. Ta znesek jim ne omogoča organizacije večjih in odmevnejših dogodkov.

Zato si želijo si takšne ureditve študentskega organiziranja, ki bi omogočalo kakovostno delovanje tako študentskih organizacij, študentskih klubov in študentskih svetov. Predvsem pa je nujno potrebna reorganizacija finančnih sredstev, ki naj bi bila večina namenjena zagotavljanju kakovosti študija, urejanju položaja študentov, borbi za študentske pravice in »ne tistim posameznim enotam, katerih primarna naloga je organizacija izletov, koncertov, zabavnih večerov itd.«

Vse študentske predstavnike se meče v isti koš

Ob tem ugotavljajo, da se vse študentske predstavnike meče v isti koš, kar jih žalosti. Tako spremljajo tudi poročanje medijev v zadnjih tednih in mesecih o domnevnih nepravilnostih posameznih študentskih funkcionarjev in članov organizacij. Ob tem zagovarjajo prevzem odgovornosti vseh vpletenih v študentsko organiziranje ter različne študentske projekte in prireditve, financirane iz javnih sredstev. »Zavedamo se, da se napake dogajajo, na nas pa je, da jih priznamo in postopamo v skladu s pravili transparentnosti ter predvsem obvezo, ki jo imamo do vseh študentov in nam narekuje delovanje v njihovo korist,« so zapisali v skupnem odzivu na aktualno dogajanje.

V študentskem svetu poudarjajo, da je delo, ki ga opravljajo na ljubljanski in krovni študentski organizaciji (ŠOU v Ljubljani in ŠOS) za študente nenadomestljivo, zagotovo pa je potrebna reorganizacija, ki ne bi dovoljevala nadaljnjih nepravilnosti. Zato pozivajo odgovorne k razrešitvi anomalij na ustrezen sistemski način, ki ne bo prinesel negativnih posledic za študentsko populacijo.