Ločenski most, eden od treh mostov v dolenjski prestolnici, velja za najbolj obremenjenega v mestu, po delnem zaprtju Kandijskega mostu za promet še toliko bolj. A ker je bil zgrajen leta 1977, seveda po tedanjih standardih in v skladu s tedanjo prometno obremenitvijo, že davno ne zadošča več gostoti prometa, ki presega 20.000 vozil dnevno. Vse več je zlasti tovornega prometa, ki se iz smeri Bele krajine in Revoza ter obratno vsakodnevno vije po njem. Nazadnje so bila vzdrževalna dela na mostu opravljena pred desetimi leti, ko sta bili delno obnovljeni hidroizolacija mostne plošče in asfaltna površina ter zamenjana ograja. Temeljitejše prenove pa most v 42 letih še ni bil deležen.

Projektna dokumentacija (šele) prihodnje leto

Na slabo stanje konstrukcije, nevzdrževanje mostu ter nevarne prometne razmere v bližnjem križišču v Ločni je te dni opozorilo Društvo Novo mesto in na direkcijo za infrastrukturo naslovilo kopico vprašanj. »Vozila, vključno s težkimi kamioni, z neprimerno hitrostjo, ki jo dovoljuje prometni znak o omejitvi hitrosti na 70 kilometrov na uro iz smeri Andrijaničeve ceste in križišča, povzročajo silne dinamične učinke – vibracije, ki jih posebej občutijo vozila na zadnjem polju in na sredini mostu, saj most opazno zaniha,« med drugim pravi predsednik društva Tomaž Golob. »V društvu se zavedamo, da frekvenčno nihanje mostu samo po sebi še ne pomeni nevarnosti, a po drugi strani so zelo vidne posledice nevzdrževanja, zaradi česar se v javnosti postavljajo vprašanja in dvomi o konstrukcijskem stanju mostu,« dodaja.

Most je potreben obnove, pritrjujejo na Direkciji RS za infrastrukturo. Kot pravijo, naj bi izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo mostu naročili prihodnje leto, obsegala pa bo tudi razširitev površin za pešce in kolesarje »v največji možni širini, ki jo omogoča obstoječa konstrukcija mostu«. Most je namreč zdaj brez površin za kolesarje in zato ob vse večjem, zlasti tovornem prometu zelo nevaren.

Z odgovori direkcije so v društvu le delno zadovoljni. »Most je zelo očitno v slabem stanju, zato nas preseneča, da bodo šele prihodnje leto naročili izdelavo projektne dokumentacije. To pomeni, da lahko prenovo dejansko pričakujemo šele čez nekaj let,« razmišljajo v društvu.

Ob tem se je pojavilo tudi vprašanje, ali bi bilo sploh smiselno izvajati rekonstrukcijo mostu pred predvideno izgradnjo tretje razvojne osi, ki v bližnjem Mačkovcu v prihodnjih letih predvideva zgraditev še enega mostu čez Krko. Dejstvo je namreč, da Novo mesto nima primernega obvoza v primeru zaprtja mostu.

Statika ne omogoča razširitve

Občina je sicer v preteklih letih načrtovala obojestransko konzolno razširitev Ločenskega mostu za potrebe ureditve kolesarske steze, ki bi jo povezala s potjo ob Levičnikovi ter na drugi strani z obstoječo infrastrukturo v Ločni. Toda lanska statično-dinamična analiza je pokazala, da »most ni primeren za dodatne statične obremenitve,« je potrdil novomeški župan Gregor Macedoni.

Občina je nato marca letos od direkcije dobila soglasje za ureditev mešanega kolesarskega in peš prometa na Ločenskem mostu, ki ga bo izvedla v sklopu gradnje večnamenske poti ob Levičnikovi cesti. Ta naj bi bila končana konec maja. Nova ureditev tako za zdaj predvideva nekakšen kompromis, obojestransko mešano površino v širini obstoječega pločnika. Kolesarji jo bodo lahko uporabljali le enosmerno, na gorvodni strani v smeri Žabje vasi ter na dolvodni strani v smeri Ločne.