Na kmetiji Pr' Ropet v Volčjem Potoku bodo čez dober teden dozorele prve sočne rdeče jagode, z njimi pa bo dozorel tudi nov inovativen projekt lokalne akcijske skupine Srce Slovenije – Odprta vrata kmetij. »Najprej nas bodo obiskovali vrtci in šole, kmalu pa bomo svoje znanje o vzgoji jagodičevja in v drugi polovici leta o pridelavi senenega mleka prenašali tudi na kmetovalce in različne druge ciljne skupine, ki bodo morda želele izvedeti nekaj več prav o predelavi senenega mleka ali jagod,« je povedal mladi prevzemnik kmetije Domen Virant.

Vodenje načrtovanih izobraževalnih, mentorskih in izkustvenih programov za različne ciljne skupine mu ne bo delalo preglavic, je že vnaprej prepričan, saj je po izobrazbi geograf in zgodovinar in je v sklopu študija opravil tudi pedagoški magisterij. Zato bo znal tako najmlajšo kot strokovno občinstvo prek izkustvenih programov seznaniti s posebnostmi sušenja sena za pridelavo senenega kozjega mleka in polizdelkov, v mentorskih in izkustvenih programih pa razložiti, na kakšen način poteka pridelava jagod, kako se skrbi za jagodičevje, in predstaviti izzive ter prednosti pridelave jagod in malin. Tako za otroke kot odrasle so zanimivi interaktivni programi že pripravljeni, kmalu pa bosta nared tudi mentorska programa na temo pridelave jagodičevja in senenega mleka za druge kmetije.

Koze in kokoši

Na kmetiji Pr' Ropet v bližini Arboretuma v Volčjem Potoku se s poljedelstvom, sadjarstvom, zelenjadarstvom in živinorejo poleg njega ukvarjajo še starši, stara mama, sestra in njegovo dekle Laura, ki študira živinorejo in je v veliko pomoč zlasti pri reji koz. Imajo jih kar 58, od tega 24 molznic. Imajo tudi dve kobili in 450 kokoši. Zato k njim pogosto zavijejo po sveža jajčka tudi obiskovalci bližnjega golfa in parka Arboretum.

Domnu Virantu sodobno kmetovanje, ki se prilagaja razmeram na trgu, že od vsega začetka ni prav nič tuje, njihove pridelke pa odlikuje kakovost, kar potrjuje tudi certifikat kakovosti Srca Slovenije. Hkrati je mladi prevzemnik poln idej, kako dejavnosti kmetije dopolniti še s turističnimi in izobraževalnimi vsebinami. Pridelavo jagod bo že letos razširil še na pridelavo malin, kmalu pa še robid in ameriških borovnic. Tudi nadgradnjo z izdelki, marmeladami, sokovi in zamrznjenim jagodičevjem, si je že zamislil.

Njihove koze se prosto pasejo na pašnih površinah ob kmetiji. Sami pridelujejo tudi krmo, s čimer zagotavljajo najvišjo možno kakovost senenega mleka. »To pomeni, da za krmo ne uporabljamo silaže in tudi pozimi naše koze krmimo izključno s senom in žitaricami,« pojasni Domen Virant.

Sadna in senena veriga

Projekt Odprta vrata kmetij, ki ga sofinancirata evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in država, se tudi na drugih kmetijah osredotoča na dve skupini izdelkov, ki skupaj tvorijo seneno in sadno verigo: seneno mleko in izdelki iz senenega mleka ter jagodičevje, sadjarstvo in izdelki iz predelanega sadja. Na področju senenega mleka se z drugimi kmetijami iz Gorenjske najbolj povezuje prav kmetija Pr' Ropet iz Volčjega Potoka, ki skupaj s Sadjarskim društvom Tunjice in Ekološko kmetijo Matevžuc iz Tuhinjske doline sodeluje tudi v sadni verigi.

Sadjarsko društvo Tunjice je pripravilo programe sadovnjakov avtohtonih sort in mentorske programe, v sklopu katerih se bodo obiskovalci na praktičen način seznanili s cepljenjem in vzgojo drevesnih vrst. Ekološka kmetija Matevžuc pa je razvila programe prenosa znanj in izkušenj predelave sadja. Obiskovalci bodo na kmetiji spoznali pomen ekološkega sadjarstva, za katere produkte lahko uporabljamo sadje in kako se pridelujeta sadni kis in vino.