Knovs je 26. aprila ugotovil, da je minister za obrambo na podlagi govoric, da je Škerbinc neprimerno govoril o načelnici Generalštaba Alenki Ermenc oz. njenem zdravstvenem stanju, naročil obveščevalno dejavnost. OVS je 3. aprila v zvezi s tem zaslišala 25 vojakov. Knovs je sicer s petimi glasovi za in dvema proti sprejel sklep, da OVS v tem primeru ni imela zakonske podlage za opravljanje informativnih pogovorov na poveljstvu sil.

Delovali so, kot je pojasnil podpredsednik Knovsa Žan Mahnič, na podlagi prve alineje drugega odstavka 32. člena zakona o obrambi, ki med varnostne naloge na obrambnem področju uvršča odkrivanje, preiskovanje in preprečevanje ogrožanja varnosti določenih oseb, delovnih mest, objektov in okolišev, ki jih uporabljata ministrstvo in SV v državi ali zunaj nje ter podatkov o razvoju ali proizvodnji določenega vojaškega orožja ali opreme. Po ocenah Mahniča bi lahko pri preiskavi kvečjemu ravnali po drugi alineji 2. odstavka 32. člena, ki govori o preiskovanju kaznivih dejanj v skladu z zakonom. To pa bi morali početi ne varnostniki, ampak kriminalisti OVS.

Soglasno pa so na Knovsu potrdili sklep, da se strinjajo z vodstvom OVS, da v primeru Škerbinca in zdravstvenega stanja Ermenčeve ni šlo za zbiranje informacij za predkazenski postopek, zato opravljeno nalogo lahko štejejo kot klasično obveščevalno dejavnost OVS. Slednja tudi naj ne bi dobila potrditve, da bi Škerbinc obrekoval Ermenčevo.

Minister za obrambo je Škerbinca na predlog Ermenčeve razrešil 5. aprila, in sicer na podlagi zakona o obrambi. Razlog je bil med drugim, kot je tedaj izhajalo iz Erjavčevih izjav, incident, ko je prišlo do nočnega streljanja z najtežjimi kalibri na vadišču na Počku, za kar ni vedelo niti obrambno ministrstvo niti načelnica Ermenčeva. Erjavec je tedaj za STA navedel, da se je v zadevi Poček »zgodila ignoranca usmeritev ministra, da se po 23. uri ne izvajajo urjenja s težko oborožitvijo«.

Erjavec »sledil predlogu Ermenčeve«

Pozneje je sicer večkrat povedal, da je zgolj sledil predlogu Ermenčeve, ki je izgubila zaupanje v Škerbinca. Pred dnevi je za Večer zatrdil, da razrešitev ni povezana z dogodki na Počku in niti z morebitnim obrekovanjem. Večer je tudi poročal, da Škerbinc glede navedene omejitve streljanja na Počku ni imel ukazov.

Sindikat vojakov Slovenije je sicer predsedniku odbora DZ za obrambo Samu Bevku danes poslal predlog za sklic nujne seje odbora. Želijo, da se odbor opredeli do ravnanja obrambnega ministra, ki da je izgubil njihovo zaupanje. Vse poslance so zato pozvali tudi k vložitvi interpelacije zoper ministra.

Poslanske skupine za zdaj še molčijo, pričakovati pa je, da bodo o tej temi razpravljale na običajnih torkovih zasedanjih. Neuradno je slišati tako ocene, da je Erjavec imel zakonsko podlago za navodilo OVS, naj zasliši pripadnike SV, kot tudi ocene, da je zlorabil svoj položaj in vojaško obveščevalno službo. Erjavec je vse očitke Knovsa že zavrnil in zatrdil, da je bila razrešitev Škerbinca opravljena po pravilih. Prav tako je že 26. aprila povedal, da je o očitkih s premierjem Šarcem že govoril.