Obnova plinovodnega omrežja ne pomeni velikih stroškov le za Javno podjetje Energetika Ljubljana, temveč pogosto tudi za lastnike stavb, priključene na to omrežje. V podjetju vsem lastnikom stavb ob prenovi pošljejo ponudbo za obnovo priključka, ki znaša za stanovanjske hiše okoli 500 evrov, medtem ko za večstanovanjske stavbe strošek naraste na 1500 do 2500 evrov.

»Obnova se izvede samo pri tistih, ki podpišejo pogodbo. Pred ponovnim priklopom neobnovljenega priključka na obnovljen plinovod se izvede tlačni preizkus, in če je ugotovljeno puščanje, dobi lastnik priključka obvestilo o ugotovljenem puščanju in ponoven poziv k obnovi. Če se za obnovo ne odloči, se takšen priključek ne poveže na glavni plinovod,« postopek opisujejo v Energetiki.

Pregledajo 400 kilometrov cevi

Izgube v plinovodnem omrežju so zaradi varnosti povsem neprimerljive z izgubami, ki jih zaradi dotrajanih vodovodnih cevi recimo beležijo v podjetju VOKA Snaga. Če v Ljubljani več kot četrtina načrpane vode nikoli ne doseže uporabnikov, pa v Energetiki razlika med prevzetimi in prodanimi količinami plina lahko nastane zaradi »neustreznega izvajanja meritev, ne pa zaradi uhajanja plina«. »Skladno z veljavno zakonodajo in obstoječimi pravilniki je treba plinovodno omrežje stalno preverjati. V sklopu izvajanja sistemske kontrole omrežja v Energetiki Ljubljana letno pregledamo okoli 400 kilometrov omrežja. Pogostost pregledov je odvisna od materiala cevi in tlačne stopnje omrežja ter števila ugotovljenih uhajanj na kilometer omrežja,« pravijo v Energetiki, kjer se na podlagi teh podatkov odločijo, kje in kdaj bodo pregledali plinovodno omrežje.

Tudi letos bodo v podjetju prenovili zajeten del tako plinovodnega kot vročevodnega omrežja, oboje bodo prenovili na Trubarjevi in Letališki cesti, samo plinovodno omrežje pa na Trgu MDB, Šlandrovi in Parmovi ulici, Vodnikovi in Kamnogoriški cesti, Cesti na Brdo, Ulici Reber, Stolbi in križišču Baragove ulice in Dunajske ceste. Nekoliko manj bo posegov na vročevodnem omrežju, ki ga bodo prenovili na Poljanski cesti, Kersnikovi, Vošnjakovi, Partizanski, Jakčevi in Langusovi ulici.