Hči skladatelja in pedagoškega delavca Lojzeta Bratuža ter učiteljice in pesnice Ljubke Šorli je italijanski prostor s slovenskim jezikom, literaturo in kulturo seznanjala na različnih kulturnih prireditvah, simpozijih in znanstvenih sestankih, tečajih slovenščine za učitelje in srečanjih predstavnikov obeh narodov.

Aktivna je bila pri Slavističnem društvu Trst-Gorica-Videm, na glasbenem področju ter v različnih prosvetnih društvih na Goriškem, poroča omenjeno glasilo.

Kot piše v leksikonu Osebnosti, se je rodila leta 1934 v Gorici. Diplomirala je iz literarnih ved na Filozofski fakulteti v Trstu. Od leta 1953 je poučevala na slovenskih šolah v Gorici ter od leta 1978 do upokojitve predavala slovensko književnost na Fakulteti za tuje jezike in književnosti v Vidmu.

Posvečala se je slovenskim književnikom druge polovice 19. stoletja, kot so Josip Jurčič, Simon Gregorčič in Karel Štrekelj, ter cerkvenim dostojanstvenikom in njihovi vlogi v slovenski kulturi in jeziku. Ukvarjala se je tudi z leksikografijo in slovaropisjem ter uredila več antologij in zbornikov, kot so Gorica v slovenski književnosti, izbrana dela Simona Gregorčiča in Rebulov zbornik. Sodelovala je tudi s tržaškim radiem.