Sredi aprila so mimoidoči v parku Zvezda lahko opazili zaplato črnega asfalta na začetku ene od peščenih poti, ki so speljane skozi park ob Kongresnem trgu. Na občini so že pred približno osmimi leti, ko so končali prenovo Kongresnega trga in gradnjo garažne hiše (GH) pod njim, napovedali, da bodo v prihodnje poti skozi park še tlakovali, a da si morajo po težkih gradbenih posegih, ki so jih na območju izvajali predvsem med gradnjo podzemne garaže, najprej opomoči tamkajšnje platane.

Zdaj so na občini očitno presodili, da je čas za dokončanje načrtovane parkovne ureditve primeren. Ob tem zatrjujejo, da so »platane v parku Zvezda rastnim razmeram in starosti primerne« ter da njihovo stanje redno spremljajo in po potrebi tudi ukrepajo.

Del parka »poskusno polje«

»Trenutno iščemo rešitev za utrditev poti skozi park, ki bo prijazna tudi do zasajenih dreves,« so namreč pojasnili na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet. Kot so dodali, so 17. aprila na delu parka »izvedli poskusno polje ene od možnih rešitev«. Na delu peščene poti, nedaleč od Slovenske filharmonije, so na terenu preverili, kako bi se obnesel drenažni asfalt. Z rezultatom očitno niso bili zadovoljni, saj se, kot so pojasnili, za to možnost niso odločili.

Če oziroma s kakšnimi materiali bodo v prihodnje še poskušali prekriti peščene poti, na občini niso navedli. So pa zagotovili, da bodo vse morebitne spremembe v parku uskladili z zavodom za varstvo narave in zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Ideja o tlakovanju ni nova

Ideja o zamenjavi peska s tršo podlago v parku Zvezda je stara vsaj osem let. Ko je občina končala prenovo Kongresnega trga in gradnjo garaže pod njim, so namreč napovedali, da bo pesek v parku zamenjal betonski tlak glorit. »Zunanja ureditev Kongresnega trga v peščeni izvedbi je posledica stanja platan in možne zamenjave teh v prihodnosti,« so leta 2011 pojasnili na občini in poudarili, da bodo »šele po sprejeti odločitvi o postopni ali celotni zamenjavi dreves izvedli preureditev parka«.

Že ob napovedi o tlakovanju parkovnih poti so nekateri strokovnjaki opozorili, da je peščena podlaga za stara drevesa, ki jih je gradnja garažne hiše dodatno prizadela, dobra rešitev. »Pesek prepušča več zračnosti. Ne le za drevesa, tudi za noge je dobro, da se lahko v mestu sprehodiš po pesku, ker različne podlage pomagajo pri razbremenitvi,« je denimo takrat pozitivno plat peščenih poti pohvalil vodja ljubljanskega botaničnega vrta Jože Bavcon.

Na občini so strokovnjakom takrat prisluhnili, saj so leta 2012 z občinskega oddelka za varstvo okolja sporočili, da je za platane bolje, »da potke ostanejo peščene, saj jim s tem omogočimo boljše razmere za rast«. Ko je leta 2013 na Pobudah meščanov na tlakovanje potk v parku Zvezda spomnil občan, so na občini v odgovoru ponovili, da je bila »v času priprav na gradnjo GH Kongresni trg in ureditev parka Zvezda res predvidena drugačna ureditev poti znotraj parka. Vendar taka ureditev pomeni tudi posege v območje parka. To pa bi pomenilo poseganje v območje plasti, kjer ležijo arheološki ostanki. Prav tako tudi koreninski sestavi platan«. A so ob tem na občini še zapisali, da bodo urejanje poti nadaljevali, ko bo jasna odločitev o platanah in o tem, ali so posegi v kulturne plasti dovoljeni.