ABC pospeševalnik, ki je izvajalec tega triletnega projekta v Sloveniji, oblikuje prvi tovrstni program, ki mladim inovatorjem omogoča uspešen model poslovanja in mednarodno podporo. Program Energy+ Tool je bil predstavljen na drugem srečanju Regionalnega zavezništva projekta Danube Energy+, na katerem sta imeli glavni nagovor Ana Struna Bregar iz Centra energetsko učinkovitih rešitev (CER) in Katarina Pogačnik iz Enviroduala.

Zeleno gospodarstvo spodbuja inoviranje

Direktorica CER-a Ana Struna Bregar je zavod CER predstavila kot »prodorno mrežo inovativnega zelenega gospodarstva, ki išče odgovore na okoljske, podnebne in energetske izzive. Pokrivamo tri vsebinske stebre energetsko potratnih sektorjev: inovativno energetiko, mobilnost in gradnjo«. Ob tem je poudarila, da »premik proti zelenemu, okoljsko manj obremenjujočemu gospodarstvu ni več le kaprica zelenih privržencev, temveč je nujno dejstvo. Zagotavljanje konkurenčnosti in sledenje okoljskim politikam podjetjem nalaga obveze po zmanjševanju stroškov in delovanju v smeri trajnostnega razvoja, hkrati pa jim odpira nove, inovativne poslovne priložnosti. Zeleno gospodarstvo spodbuja inoviranje v vseh sektorjih, tako na področju tehnologij, poslovnih modelov kot v načinih sodelovanja«.

V tem okviru ima CER po besedah Struga Bregarjeve »vlogo strokovnega telesa. Sodeluje pri strateško pomembnih odločitvah v interesu širše družbe. Vizijo uresničuje z različnimi aktivnostmi na nacionalni in mednarodni ravni: sodelovanje z oblikovalci regulative, izobraževalnimi in drugimi strokovnimi organizacij jami, mreženje, ozaveščanje (interni in zunanji dogodki ter poslovno razvojne delegacije v tujino). Dodala je, da v CER-u vidijo kot »nujno medgeneracijsko sodelovanje, zato v prihodnosti načrtujemo aktivno vključevanje mladih v procese inoviranja v vseh sektorjih«.

Mladi inovatorji ena izmed ciljnih skupin

Direktorica Enviroduala Katarina Pogačnik pa je na srečanju povedala: »Če izhajam iz primarnega področja našega delovanja energetskega upravljanja v lokalnih skupnostih, menim, da bi mladi inovatorji morali biti ena izmed ciljnih deležniških skupin v fazi priprave energetsko-podnebnih programov občin ter stalnica pri izvajanju le teh. Lokalne skupnosti predstavljajo odličen poligon za raziskovanje in implementacijo inovacij. Skozi pripravo trajnostnega energetsko-podnebnega načrta Gorenjske smo prav v ta namen oblikovali ukrep Forum regijskih inovacij na področju energetike in podnebnih sprememb. Fokus le tega je, da mladi inovatorji iz Slovenije in drugih držav EU predstavijo svoje inovacije za znano lokalno skupnost, ki predhodno izrazi interes ter predstavi svojo vizijo, potenciale ter izzive, ki jih želi reševati s pomočjo mladih inovatorjev oz njihovih inovacij.«

S tem pridobimo rešitve za konkretne izzive, s katerimi se sooča lokalna skupnost v obojestransko rast. Glede na zahtevnost posamezne inovacije bomo na forum povabili tudi druge potencialne vlagatelje, ki se bodo skupaj z inovatorji ter občino dogovorili o sodelovanju. Da bi to lahko izvedli, je ključnega pomena digitalizacija podatkovnih baz na področju energetike, podnebnih sprememb, kakovosti zraka itd., ki bodo omogočale mladim inovatorjem ter drugim izobraževalno-raziskovalnim organizacijam in zainteresiranim investitorjem aktivno udeležbo pri snovanju energetskih rešitev.« V ta namen so v podjetju Envirodual razvili Energetsko-podnebni atlas, ki omogoča dostop do tovrstnih podatkovnih baz ter s tem poglobljene analize in pregledovanje. Eden izmed namenov energetsko-podnebnega atlasa je spodbuditi tiste naložbe v lokalnih skupnostih, ki bodo pospešile razogljičenje ter prispevale k samozadostnosti urbanih okolij, je še povedala Pogačnikova.

Eden od ciljev projekta je vzpostavitev hubov

Glavni cilj projekta Danube Energy+ je spodbujanje mladih inovatorjev na področju energetike, in sicer na način, da se vzpostavijo trajnostne strukture v regionalnih ekosistemih za ustvarjanje dolgoročno ugodnega okolja za inovacije in za prepoznavanje mladih inovatorjev. Izvajalci projekta bodo stremeli k prepoznavanju specifičnih izzivov v industriji, pripravi modelov in praks za identifikacijo in vključevanje mladih inovatorjev ter sodelovanje partnerjev projekta na delavnicah z izmenjavo izkušenj. Projektni partnerji in partnerji v ekosistemu bodo prispevali ključno znanje za vzpostavitev novih inovacijskih projektov, eden od ciljev projekta pa je tudi vzpostavitev t.i. hubov oziroma stičiščih okolij, je povedala vodja projekta dr. Maja Jerala. V projekt, katerega vrednost je 1,864 milijona evrov, je vključenih devet držav in sedem strateških partnerjev, med drugim ABC pospeševalnik.